Klodami pamatą tinkamam vaikų etiketui prie stalo užtikrinsite, kad ateityje jie taps maloniais šeimos vakarienių kompanionais. Jūs taip pat nesivaržydami galėsite valgyti bičiulių ar giminaičių namuose, nes žinosite, kad jūsų vaikai yra mandagūs ir gerai elgiasi prie stalo.

Manieros prie stalo mažiems vaikams

Pradėti mokyti vaikus gerų manierų valgant niekada nėra per vėlu. Tiesą sakant, kiekvieną kartą, kai valgote, turite progą pamokyti juos deramo elgesio. Pradedant nuo teisingo naudojimosi stalo įrankiais ir baigiant laukimu, kol visi gaus savo patiekalą, maži vaikai gali išmokti ir praktikuoti geras valgymo manieras.

Tiesiog stenkitės pamokyti juos kiekvieną dieną ir venkite pernelyg didelio spaudimo. Mokymosi, kaip reikėtų elgtis valgant, procesas yra ilgas ir vaikai per vieną kartą jo neišmoks. Taigi būkite kantrūs, bet nuoseklūs, ir galiausiai jūsų vaikai įpras elgtis tinkamai. Štai kokių dalykų galite išmokyti vaikus, kuriems yra penki metai ar mažiau.

Prie stalo sėdama nusiplovus rankas ir veidą. Mokykite vaikus, kad prieš valgį visuomet reikia nusiprausti. Tai ne tik daroma dėl asmeninės higienos, bet ir rodo pagarbą žmogui, kuris ruošė maistą, bei kitiems asmenims, kurie kartu sėdi prie stalo.

Pradėti valgyti galima tik tada, kai visi susėda prie stalo. Mokykite vaiką, kad negalima pradėti valgyti, kol prie stalo nėra susėdę visi žmonės. Pradėti valgyti, kol ne visi sėdi prie stalo, yra didelė nepagarba. Žmonės valgo ir mėgaujasi maistu drauge.

Maistas kramtomas uždara burna. Kramtyti uždara burna ir nekalbėti maisto pilna burna yra vienos pagrindinių deramo elgesio prie stalo taisyklių. Nuolat priminkite savo vaikams, kad jie kramtytų uždara burna.

Negalima į burną prisigrūsti daug maisto. Mokykite vaiką, kad maisto negalima ryti – jį reikėtų valgyti mažais kąsneliais. Vienas iš būdų, kaip ugdyti šį įprotį, yra padėti šakutę ant stalo, kol maistas kramtomas.

Negalima pamiršti žodžių „ačiū“ ir „prašau“. Nuolat priminkite vaikams, kad jie sakytų žodelius „ačiū“ ir „prašau“. Kitaip tariant, jeigu jie prašo kažką paduoti, jų prašymą turi lydėti žodis „prašau“. Jie taip pat turi padėkoti žmogui, kuris ruošė maistą, ar tiems asmenims, kurie jį aptarnavo ar kažką padavė nuo stalo.

Reikia naudotis stalo įrankiais ir servetėlėmis. Vaikų nereikėtų skatinti valgyti rankomis, ypač jeigu jie valgo ne vieno kąsnio užkandžius. Parodykite jiems, kaip teisingai laikyti šakutę, ir pamokykite, kad ant kelių reikėtų pasidėti servetėlę. Vaikai taip pat neturėtų šluostytis rankų į drabužius ar nusivalyti burną rankove.

Vaikų manieros prie stalo
Foto: Shutterstock

Neleiskite jiems kritikuoti maisto. Tai, kas vienam skanu, kitam gali būti neskanu. Taigi neverskite vaikų valgyti tai, ko jie nenori. Viskas gerai, jeigu jie pasakys „Ne, ačiū“. Nors ir galite pasiūlyti jiems paragauti kažko nauja, neverskite jų ištuštinti savo lėkštes.

Manieros prie stalo vyresniems vaikams

Kai vaikams sueina 6 metai ar daugiau, juos jau galima mokyti rimtesnio stalo etiketo, įskaitant žinias, kur padėti panaudotą servetėlę, ir kad pavalgius reikėtų pristumti kėdę prie stalo. Žinoma, jie ir toliau turi praktikuoti anksčiau išmoktus dalykus, kad prieš valgį reikia nusiplauti rankas ir kad kramtyti reikėtų uždara burna.

Vaikų manieros prie stalo
Foto: Shutterstock

Labai svarbu, kad čia nesustotumėte, nes vaikams reikia išmokti dar daug dalykų, kaip mandagiai ir pagarbiai elgtis tiek valgant namuose, tiek restorane ar svečiuose. Štai ko reikėtų mokyti vyresnius vaikus:

Tegu jie visada pasisiūlo padėti. Ar būtumėte namuose, ar svečiuose, raginkite savo vaikus visuomet paklausti suaugusiųjų, kuo jie galėtų padėti, ruošiant vakarienę.

Tegu stebi šeimininką, kad žinotų, kada reikia išskleisti savo servetėlę. Paaiškinkite vaikams, kad servetėlę ant kelių reikėtų išskleisti tuomet, kai ją ant kelių pasideda šeimininkas.

Negalima pertraukti kalbančio žmogaus. Mokykite vaikus, kad prie stalo jie turėtų palaukti savo eilės, kad papasakotų apie savo dieną ar kažką kita. Pratinkite vaikus kalbėtis apie naujienas, jų draugus, mokslą ir kitus įdomius dalykus.

Jei vaikas kažko nepasiekia, tegu prašo paduoti, o ne siekia pats. Priminkite vaikui, kad niekada nereikėtų pačiam siekti toliau esančio maisto. Jei jis kažko nepasiekia, reikia paprašyti, kad jį paduotų arčiau sėdintis žmogus.

Servetėlę reikėtų padėti ant kėdės, o ne ant stalo. Mokykite vaiką, kad trumpam pakilus nuo stalo, servetėlę reikėtų palikti ant kėdės. Panaudota servetėlė niekada neturėtų atsidurti ant lėkštės ar stalo.

Norint pasitraukti nuo stalo, reikėtų atsiprašyti. Nors mandagiau yra likti sėdėti prie stalo, kol visi baigs valgyti, vaikas taip pat gali atsiprašyti ir pakilti nuo stalo anksčiau. Daugumai vaikų išsėdėti ilgai prie stalo gali būti sudėtinga.

Pakilus nuo stalo, reikėtų pristumti kėdę. Kai vaikas atsistoja ir nori nueiti, kėdę reikėtų pristumti prie stalo.

Pavalgius reikėtų nusinešti savo lėkštę. Labai svarbu įpratinti savo vaiką pavalgius nusinešti savo lėkštę. Kai jis įpras tai daryti savo namuose, tuomet lėkštę nusineš ir būdamas svečiuose.

Valgant nereikėtų naudotis išmaniaisiais įrenginiais. Nors dauguma tėvų taiko šią taisyklę namuose, labai svarbu šios tvarkos laikytis ir tuomet, kai šeima valgo restorane ar svečiuose. Paaiškinkite vaikui, kad sėdėti prie stalo sukišus nosį į savo išmanųjį telefoną yra nepagarbu. Jis turėtų domėtis žmonėmis, su kuriais kartu valgo, o ne tuo, kas vyksta jo telefono ekrane.

Mokyti vaikus gerų stalo manierų yra svarbi auklėjimo dalis. Mokėdamas mandagiai elgtis prie stalo, vaikas pasitikės savimi socialinėse situacijose ir valgydamas ne namie. Tiesiog pasistenkite, kad šis mokymosi procesas nekeltų vaikui didelio streso: juk nenorite, kad valgymo meto jis lauktų su baime ir nerimu.

Vaikams paaiškinkite, kad geromis manieromis prie stalo, kaip ir mandagiu elgesiu apskritai, parodoma pagarba ir išreiškiamas dėkingumas už maistą. Gerų manierų reikia laikytis ne tik viešumoje ar svečiuose – jos svarbios ir namuose. Taigi mokykite vaikus etiketo kiekvieną dieną. Jei būsite nuoseklūs, manadagaus elgesio įgūdžiai netruks tapti antrąja jų prigimtimi.