Prenumeruok

Gulagas

NAUJIENOS

„Tai da dabar ten yra ten išlikusi ta velnio duobė, kur šaudydavo... Kraujas bėgdavo į Šyšą“, – tokius žodžius ištarė istorikų kalbintas...

Sovietų Sąjungoje veikė apie 30 000 lagerių tinklas, kuriuose buvo apgyvendinti ir vyrai, ir moterys. Pirmieji kentė sunkų fizinį darbą, o antrosioms...

Pragaro vartai pačioje Vilniaus širdyje. Kalėjimas, kurio nebeliko. Bet jis buvo ištisus 115 metų, ir tai buvo vienintelis, paskutinis Lietuvos...

Praeitų metų gale suėjo 100 metų, kai buvo sukurta SSRS. Čia, žinoma, kaip minėti juodojo maro ar konkistos metines. Žinai, kad blogai, bet...

1952-ųjų spalį Lietuvos SSR Valstybės Saugumo ministerijos (MGB) sekretoriatą pasiekė keistas laiškas. Laiško autorius – lietuvis GULAGo kalinys,...

„Net būčiau jei negras aš amžiaus garbaus Smagiai ir tingumu nevėmęs, Tai kalbą vien rusų išmokčiau todėl, Kad rusiškai tarė juk Leninas.“

Irena Veisaitė: kantrieji skina rožes

2020 m. gruodžio 10 d. 19:00