Nors gyvena viena (vyras mirė 1999 metais), ilgaamžė yra atsisakiusi seniūnijos paslaugų. Ja rūpinasi ir aplanko globėja iš Kauno, su kurios šeima bendrauja nuo 1971 metų. Senolė tikina galinti pati savimi pasirūpinti, o jei prireikia pagalbos, paskambina globėjai ir kaimynams.

Šimtojo gimtadienio proga garbioji jubiliatė sulaukė daugybės svečių, tarp kurių buvo ir rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas, Akademijos seniūnė Dovilė Valentaitė bei Socialinio darbo organizatorė Jolita Meškauskienė.

A. Adomėnienė gimė Rokiškio rajono Skapiškio miestelyje. Ilgaamžė kilusi iš ūkininkų šeimos, baigusi 6 klases. Su ja šeimoje dar augo penkios seserys ir trys broliai. Jaunystėje Adelė mėgo austi, megzti, siuvinėti, giedojo bažnyčios chore. Su vyru Steponu susilaukė dviejų vaikų, kurie mirė dar maži. 1946 metais vyrą ištrėmė į Sibirą, ten jis išbuvo iki 1958 metų.

1963 metais A. Adomėnienė su vyru atvyko gyventi į Kauno rajoną, Ringaudų kaimą (dabar - Akademijos miestelis). Čia gyvena iki šiol. Dirbo Noreikiškių ambulatorijoje.