Avinas


Savaitė, kurios dienoms tiktų posakis: kada, jei ne dabar? Jos pradžioje, Saulei keliaujant Dvynių ženklu, ieškokite jums svarbios informacijos.

Pirmadienio ir antradienio dienomis jums ypač sektųsi kolektyvinė veikla. Tad ieškodami tinkamų sprendimų pasitelkite kolegas, bendraminčius ir draugus.

Savaitės viduryje, gegužės 25-tą į jūsų ženklą atkeliaus Marsas. Jo ir Jupiterio astrologiniai ritmai trečiadienį ir ketvirtadienį ragins būti drąsiems ir energingiems, pasiryžusiems ryžtingai, tarsi vienu kirčiu perkertant Gordijaus mazgą, imtis aktyvių veiksmų. Juolab, kad ir Mėnulis šiomis dienomis keliaus jūsų ženklu. Tad jūsų greiti veiksmai padės įveikti kelyje pasitaikančius trukdžius ir kliūtis. Beje, šios dienos šaunios ir norintiems išsakyti, parodyti mylimam žmogui savo jausmus.

Penktadienis, artimos jūsų ženkle Marso ir Jupiterio pozicijų įtakoje, palankus pradėtųjų darbų, tame skaičiuje ir statybų-remonto tęstinumui bei užbaigimui.

O šeštadienį, Venerai pereinant į Jaučio ženklą, gyvenimas ragins koncentruotis į esminius, svarbiausius šeimai klausimus.

Sekmadienis – stiprių energijų. Saulei viešint karališkajame laipsnyje puikus seniai matytų draugų susitikimams.