Pirmadienis, Mėnuliui viešint Dvynių ženkle, palankus susitikimams, nuomonių derinimui, kompromisų paieškai.

Savaitės pirma pusė, Mėnuliui keliaujant Vėžio ženklu, jautri ir emocinga. Juolab, kad ir Marsas su Juoduoju Mėnuliu – Lilit – tebeviešės tame pačiame Vandenio ženklo laipsnyje. Būtinas didesnis atidumas keliuose, svarbu neskubėti, savo veiksmus gerai apmąstyti. Stiprės vidinės įžvalgos, gilės jausmai, būsime linkę įsiklausyti, ką pataria intuicija.

Baltajam Mėnuliui – Selenai – tebeviešint Liūto ženkle, sektųsi atskleisti meninius sugebėjimus, realizuoti kūrybinius sumanymus.

Ketvirtadienis ir penktadienis – dienos ryžtingiems jūsų žingsniams. Jos palankios siekiantiems karjeros, norintiems realizuoti savo idėjas.

Šeštadienis ir sekmadienis tiktų renginiams, asmeninėms ir draugų šventėms. Dienos šaunios sportui ir jūsų kelionėms.

Sėkmingos ir įdomios jums savaitės linki astrologė Lolita Žukienė.