Ilgalaikiai, nutolę ir neapibrėžti siekiai nebegali būti neveiksnumo klimato kaitos srityje pateisinimu, pabrėžia Grantas Reidas, „Mars“ vykdomasis vadovas. Jis ragina įsivardyti aiškius tikslus ir konkrečius terminus jiems pasiekti.

„Klimato kaita turi didžiulės įtakos planetai ir žmonėms, taigi įsitraukimas visame pasaulyje turi būti drąsesnis ir spartesnis. Mokslas tvirtina: siekiant sušvelninti aiškiai apčiuopiamas klimato kaitos pasekmes, nulinių emisijų turi būti siekiama visose vertės kūrimo grandinėse. Svarbu apsibrėžti konkrečius tarpinius tikslus, kadangi negalime laukti pažangos dar ištisus dešimtmečius, – sako „Mars“ vadovas G. Reidas. – Kad pasiekimai būtų reikšmingi, mes įvardijame konkrečius tikslus visose srityse, kuriose šiuo metu lieka taršos pėdsakas – nuo žaliavų šaltinių iki mūsų vartotojų. Įveiksime šį iššūkį tik dirbdami išvien su korporacijos darbuotojais, tiekėjais, klientais, vartotojais ir gamybos partneriais.“

„Mars Lietuva“, gamykloje Gargžduose gaminanti maistą gyvūnams augintiniams, taip pat daugiau nei dešimtmetį dalyvauja korporacijos iniciatyvose, kurių galutinis tikslas – tvarus, aplinkai draugiškas verslas ir kuo mažesnis poveikis klimato kaitai.

Mars Lietuva Gargždai

„Per dešimtmetį elektros energijos kiekį, suvartojamą vienai tonai produkcijos pagaminti, sumažinome 14 proc., dujų – 30 proc. Taip pat sunaudojame 51,1 proc. mažiau vandens vienai tonai produkcijos. Skaičių galima būtų vardinti daugiau, tačiau svarbiausia, kad visoje korporacijoje sutariame dėl bendrų tikslų, susijusių su klimato kaita, o naujai įvardijamos gairės ir tam tikri laikotarpiai, per kuriuos turėsime įgyvendinti užsibrėžtas užduotis, suteikia dar daugiau entuziazmo“, – sako Aušra Žemaitienė, „Mars Lietuva“ generalinė direktorė.

Užsibrėždama naujus tikslus, korporacija „Mars“ atsižvelgia į naujausias tarpvyriausybines klimato kaitos ataskaitas, raginančias eliminuoti taršos emisijas, kad būtų išvengta katastrofiškų klimato atšilimo pasekmių, ir prisijungia prie tarptautinių verslo iniciatyvų, tokių kaip „Business Ambition for 1.5C pledge“ bei „Race to Zero“.

„Mars“ paskelbė konkrečias gaires, kaip bus siekiama numatyto tikslo:

• Bus mažinamas taršos pėdsakas tiek suvaldant tiesiogines, susijusias su verslo veikla, tiek netiesiogines emisijas, kurias generuoja verslo kelionės, mažmeninės prekybos partnerių veikla, parduotų produktų vartojimas, produktų utilizavimas ir kt. Pasiekta pažanga bus vertinama kas penkerius metus.
• „Mars“ sieks įpareigoti daugiau nei 20 tūkst. savo tiekėjų visame pasaulyje siekti konkrečių tikslų klimato kaitos srityje.
• Korporacijos vadovaujančiųjų pozicijų atlygio sistema bus susieta su šiltnamio dujų mažinimo tikslais.
• Kiti žingsniai, siekiant nulinių taršos emisijų: perėjimas vien prie atsinaujinančios energetikos šaltinių; tiekimo grandinių pertvarkymas, siekiant užtikrinti miškų išlikimą; tvaraus ir atsinaujinančio žemės ūkio plėtra; partnerystė ne tik su tiekėjais, bet ir vartotojais, skatinant juos esminiams pokyčiams klimato kaitos srityje.

Mars Lietuva Gargždai

Tiesioginėje veikloje nulines taršos emisijas korporacija „Mars“ ketina pasiekti iki 2040 m., o minimi 2050-ieji aprėpia visą vertės kūrimo grandinę. Svarbiausius tikslus kovos su klimato kaitos padariniais srityje „Mars“ yra įtvirtinusi savo strategijoje „Sustainable in a Generation Plan“.

Nuo 2015 m. taršos emisijas visose veiklos grandyse „Mars“ sumažino 7,3 proc., tuo pačiu metu nuolat augindama verslą. Tiesioginėje veikloje „Mars“ taršos emisijos per šį laikotarpį sumažintos jau 31 proc.