Kaip rašoma pranešime spaudai, 2019 metais sukurtas filantropinis MJJ fondas mokslo grantus magistro studentams skyrė jau trečią kartą. Iš viso finansinė parama suteikta jau 16-ai perspektyviausių šalies studentų.

Pasak Kotrynos Stankutės-Jaščemskienės, MJJ fondo vadovės, labai svarbu skatinti jaunus gabius žmones įgyti žinių ir tarptautinės patirties geriausiuose pasaulio universitetuose, o vėliau padėti jiems įsitvirtinti Lietuvoje ir čia sėkmingai gyventi bei kurti.

„Jau kelerius metus teikdami finansinę paramą skatiname gabius verslo kūrėjus, akademikus ir studentus, kurie gali ir nori prisidėti prie šalies ekonomikos augimo. Tikiu, kad mūsų šių metų stipendininkai, įgiję žinių užsienio universitetuose ir tarptautinės patirties, sugrįš į Lietuvą su naujomis idėjomis, kurios prisidės prie mūsų šalies gerovės“, – pažymi K. Stankutė-Jaščemskienė.

MJJ Žinių grantas Martynui Venckui skirtas vienerių metų Sveikatos duomenų analizės ir mašininio mokymosi magistro programai Londono imperatoriškajame koledže (Imperial College London), Didžiojoje Britanijoje. Magistro studijų metu Martynas sieks suprasti ir įsisavinti, kaip pacientų elektroniniai įrašai, vaizdinė informacija ir genetiniai duomenys galėtų būti pasitelkiami kuriant duomenimis pagrįstus sprendimus ir modelius, kurie sumažintų ligų naštą, optimizuotų darbą ligoninėse ir personalizuotų pacientų priežiūrą. Po studijų Martynas turi ambicijų padėti VU universitetui patobulinti biostatistikos modulį.

Augustei Dudutytei skirtas vienerių metų Žinių grantas nelygybių ir socialinių mokslų magistro programai Londono Ekonomikos universitete. Augustė yra aktyviai įsitraukusi į socialinės atskirties nagrinėjimą. Daugiausiai dėmesio ji skiria pabėgėlių integracijos problemų atstovavimui, politinių sprendimų ir pakeitimų teikimui bei tolerantiško ir etiško komunikavimo apie pabėgėlius skatinimui platesnėje visuomenėje.

Duomenų mokslininkei Paulinai Aliukonytei skirta stipendija vienų metų matematinės statistikos magistrui Kembridžo universiteto matematikos fakultete. Šį kursą Paulina pasirinko suvokdama, jog daugeliui Lietuvos startuolių bei įmonių vis labiau reikia žmonių, kompetentingų problemas spręsti iš pagrindų, o tokios užduotys neretai reikalauja gilaus modelių suvokimo, ne tik jų praktinio panaudojimo, kas iki šiol pernelyg paplitę inžineriniuose kursuose.

Ugnei Dirdaitei skirta stipendija dviejų metų biologinių mokslų magistro programai Vageningeno universitete Nyderlanduose. Ugnė nori mokytis biorafinavimo — atliekų inžinerijos, kuri yra vienas iš veiksmingesnių būdų, norint sumažinti CO2, vandens pėdsaką. Mergina tikisi, kad studijų metu įgytos žinios ir užmegztos pažintys vėliau padės pritraukti užsienio investicijų į Lietuvą. Po studijų Nyderlanduose Ugnė ketina padėti KTU universitetui sustiprinti Pramoninės Biotechnologijos programą, ketina rašyti ES paramos projektą biorafinavimo įmonės steigimui bei parvežti Lietuvai naujausių technologijų „know-how“, kurios leidžia perorientuoti taršią gamybą į tvarią gamybą.

Ingridai Kalinauskienei stipendija skirta dviejų metų viešojo administravimo Executive Master programai Hertie School Berlyne. Ingrida neabejoja, kad prestižinės studijos Vokietijoje prisidės prie jos geresnio supratimo, kaip kurti veiksmingas ir skaidrias institucijas ir užtikrinti labiau pagrįstą sprendimų priėmimą, o tuo pačiu padės jai užaugti kaip lyderei. Įgytas žinias ir įgūdžius ji ketina panaudoti savo dabartinėje darbovietėje – „Transparency International“ Lietuvos skyriuje.

Bendradarbiaujant su valstybinių stipendijų programa „Kitas 100”, stipendija vienerių metų lyginamosios socialinės politikos magistrantūrai Oksfordo universitete suteikta Mildai Venckutei. Europos tyrimų ir politikos analizės centre trejus metus dirbanti Milda neabejoja, kad studijos prestižiniame universitete jai padės pagilinti žinias ir įgūdžius, kurie bus naudingi prisidedant prie išsilavinusios, įtraukios, klestinčios ir tvarios visuomenės kūrimo.

Prestižinėms vienerių metų „Carbon Management“ magistro studijoms Edinburgo universitete, Škotijoje, Žinių grantas skirtas Eleonorai Lekavičiūtei. Studijų metu Eleonora įgis specializuotų mokslinių žinių ir praktikoje pritaikomų įgūdžių vykdyti klimato kaitos prevenciją bei prisitaikymą prie jos padarinių, siekiant tvarios bei mažai anglies dvideginio požiūriu neutralios ekonomikos.

Savo ateitį su socialinėmis ir finansinėmis inovacijomis siejančiai Miglei Petrauskaitei skirta stipendija dviejų metų tarptautinės politikos bei vystymosi magistrui Džordžtauno universitete, JAV. Šiais metais Miglė yra vienintelė Džordžtauno universitetų tarptautinės politikos bei vystymosi magistro programoje pakviesta mokytis Baltijos šalių atstovė. Prestižinių studijų metu Miglė gilinsis į ekonominę plėtrą bei ekonomines ir socialines prielaidas, reikalingas inovacijų kūrimui.

Priimdami MJJ fondo stipendijas visi jaunuoliai įsipareigojo studijų metais savo žiniomis dalintis straipsniuose ir vaizdo dienoraščiuose, o grįžus į Lietuvą panaudoti studijų metais įgytas žinias.
Šiemet MJJ fondas taip pat skyrė 6 stipendijas mokslininkams, kurie po ne vienerių metų, praleistų užsienyje, grįžo į Lietuvą ir čia steigia laboratorijas, kuria ryšius su užsienio partneriais, dėsto aukštosiose mokyklose, vysto galimus projektus su verslu. Jiems skirta grantų suma siekia 223 tūkst. eurų. Mokslo grantai teikiami bendradarbiaujant su Lietuvos universitetais, padedant jiems pritraukti užsienyje dirbančius mokslininkus, norinčius inovatyvius tyrimus tęsti Lietuvoje ir čia dėstyti studentams.

Investuotojo ir filantropo Mariaus Jakulio Jason fondas tikslas – teikti finansinę paramą gabiems verslo kūrėjams, akademikams ir studentams, kurie gali ir nori prisidėti prie Lietuvos ekonomikos augimo. Fondo lėšos skiriamos trims kryptims: Verslo, Žinių ir Mokslo. Šiai dienai laureatams šiose kryptyse fondas jau yra paskyręs vieną milijoną eurų ir apie juos skelbia savo internetinėje svetainėje mjjfondas.lt.