Socialinė atsakomybė yra svarbi „Euromonitor International“ dalis, būtent todėl įmonės vykdomos veiklos apima savanorystės skatinimą, finansinę paramą nevyriausybinėms organizacijoms bei tvarumo propagavimą įmonės gyvenime.

Euromonitor International“ parama socialiniams projektams kasmet siekia 1 proc. nuo verslo apyvartos. Centrinis įmonės ofisas įsikūręs Londone, o regioniniai padaliniai išsidėstę 15-oje valstybių, dėl to darbuotojų rekomendacijos itin svarbios renkantis vietinius NVO partnerius kiekvienoje šalyje. Mums svarbu žinoti, prie kokių socialinių problemų sprendimo nori prisidėti mūsų darbuotojai, be to svarbu vystyti tikrą ir produktyvų bendradarbiavimą su vietos nevyriausybinėmis organizacijomis, kurios geriausiai išmano socialinių problemų sprendimo būdus.

Foto: Organizacijos nuotr.

Esminis „Euromonitor International“ principas socialinės atsakomybės srityje – tai individualios ir korporatyvinės iniciatyvos derinimas. Bendradarbiavimas tarp įmonės ir darbuotojų socialinės atsakomybės srityje buvo itin ryškus pavasario karantino metu. Įmonėje paskelbėme lėšų rinkimą kovai prieš COVID-19 ir nominavome dvi aktyviai toje srityje dirbančias organizacijas. Daugiausia paramos sulaukusiai organizacijai „Euromonitor International“ keturis kartus padidino darbuotojų paaukotą sumą.

Savo socialinės atsakomybės programoje siekiame prisidėti prie skurdo ir socialinės atskirties mažinimo, taip pat prie gamtos išsaugojimo bei gyvūnų globos. Dėl tokio plataus interesų spektro įmonėje dažnai inicijuojame įvairaus pobūdžio veiklas. Pavyzdžiui, „Maisto bankas“ – seniausias „Euromonitor International“ savanorystės partneris, jo sandėliuose maisto produktus rūšiavo ne viena dešimtis mūsų kolegų. „Senjorų avilys“ - šių metų naujausias partneris, suteikęs progą savanoriauti mokant senjorus naudotis šiuolaikinėmis technologijomis. Kartu su „Vaikų ir paauglių socialiniu centru“ įgyvendinome „Slaptojo Kalėdų senelio projektą“, kuris leido sunkiai besiverčiančių šeimų vaikams Kalėdas sutikti linksmiau.

Foto: Organizacijos nuotr.

Be to, finansiškai prisidėjome prie „Niekieno vaikai“ ir „Socialinio taksi“ projektų teikiamų paslaugų gerinimo. Visa tai tik keli pavyzdžiai iš daugelio iniciatyvų, kurias kuria ir įgyvendina mūsų kolegos, kartu su įmone siekiantys prisiimti atsakomybę už visų mūsų geresnį rytojų.

Publikuotas straipsnis yra parengtas įmonės ar organizacijos, kuri pateko į „Atsakingo‌ ‌požiūrio“‌ ‌apdovanojimus.