Būdama viena didžiausių įmonių šalyje, „Maxima“ puikiai suvokia savo atsakomybę ir būtinybę žengti koja kojon su aplinkosaugos, tvarumo ir žiedinės ekonomikos siekiais. Dėl to prekybos tinklas nuolat ieško būdų mažinti savo poveikį aplinkai ir diegia efektyvesnius bei gamtai draugiškesnius energijos bei kitų išteklių naudojimo sprendimus.

Investuoja į energiją taupančius sprendimus

„Investuojame į žaliąsias technologijas ir siekiame, kad mūsų poveikis aplinkai būtų kuo mažesnis. Šiuo tikslu daugelyje savo parduotuvių esame įdiegę pažangias energijos vartojimo stebėsenos sistemas. Jos automatiškai nustato, kuriuose procesuose ištekliai yra naudojami neefektyviai ir kur galime ženkliai sumažinti netvarų energijos vartojimą. Šiuo metu kas penktoje mūsų parduotuvėje yra įrengtos energiškai efektyvios šildymo, vėdinimo ir vėsinimo, modernaus apšvietimo sistemos“, – sako J. Bivainytė.

Dalyje parduotuvių taip pat yra įrengti energiją taupantys kondensaciniai dujų katilai ir aeroterminiai šilumos siurbliai. Reguliariai prekybos tinklo atliekami CO2 emisijų skaičiavimai rodo, kad dėl tokių energiją taupyti leidžiančių sprendimų kasmet į aplinką išmetama vis mažiau anglies dioksido.

Prekybos tinklo vadovė pasakoja, kad „Maxima“ savo CO2 pėdsaką taip pat siekia mažinti naudodama iš atsinaujinančių išteklių – saulės, vėjo ir vandens – gaunamą energiją. Net apie 80 proc. „Maximos“ sunaudojamos elektros yra „žalioji“. Be to, ant dviejų prekybos tinklo parduotuvių stogų yra įrengtos ir nuosavos saulės jėgainės, kurių gaminama švari energija naudojama šių parduotuvių reikmėms. Anot J. Bivainytės, tokių jėgainių planuojama įrengti ir daugiau.

Daug pastangų – kovai su maisto atliekomis

J. Bivainytės įsitikinimu, investicijos į tvarumą ne tik prisideda prie aplinkos išsaugojimo bei geresnės gyvenamosios aplinkos užtikrinimo bendruomenėms, bet ir pačiam verslui kuria didesnę vertę bei leidžia efektyviau panaudoti resursus.

„Siekiame, kad mūsų žaliųjų investicijų nauda atsispindėtų ne tik mažėjančių CO2 emisijų rodikliuose, bet ir įgytų kuo įvairesnes kitas formas. Pavyzdžiui, kovodami su maisto švaistymu, prisidedame ir prie socialinių problemų sprendimo, nes galime paremti sunkiau gyvenančius šalies gyventojus“, – pažymi „Maximos“ vadovė.

Jos teigimu, kadangi didžiąją prekybos tinklo parduodamų prekių dalį sudaro būtent maisto produktai, atsakingo vartojimo skatinimui ir nepanaudotų maisto atliekų kiekio mažinimui „Maxima“ skiria ypač didelį dėmesį. Prekybos tinklas tris kartus per savaitę vartoti tinkamus produktus perduoda labdaros organizacijai „Maisto bankas“, kuri pasirūpina, kad šis maistas pasiektų skurdžiau gyvenančius Lietuvos žmones. Vien pernai prekybos tinklas „Maisto bankui“ perdavė maisto produktų už 528 tūkst. eurų.

„Bendrą maisto atliekų kiekį iki 2025 metų siekiame sumažinti 30 proc. Tuo pačiu stengiamės, kad pasibaigusio galiojimo maistas patektų į žiedinės ekonomikos ciklą ir jame būtų perdirbtas bei iš naujo panaudotas. Šiuo tikslu per mėnesį perdirbimui atiduodame vidutiniškai 720 t maisto atliekų. Jos panaudojamos biomasės, o vėliau biodujų gamybai, iš kurių galiausiai gaunama švari elektros ir šilumos energija. Nebegaliojančius maisto produktus taip pat atiduodame ūkininkams, kurie juos panaudoja kaip gyvulių pašarą ar kompostavimui“, – sako J. Bivainytė.

Palaipsniui atsisveikinama su plastiku

Pasak „Maximos“ vadovės, daug pastangų prekybos tinklas deda ir perteklinio plastiko vartojimo mažinimui. Šiuo tikslu iki kitų metų prekybos tinklo parduotuvėse planuojama atsisakyti visų vienkartinių plastikinių produktų, kuriems rinkoje egzistuoja tvaresnė alternatyva. Kalbama apie plastikinius ausų krapštukus, stalo įrankius, lėkštes, šiaudelius, iš polistireninio putplasčio pagamintą maisto ar gėrimų tarą ir kitus vienkartinius plastikinius produktus.

Anot J. Bivainytės, pirkėjai taip pat skatinami apsiperkant rinktis ekologiškesnes pakuotes – perdirbto popieriaus maišelius ar kartonines dėžes, perdirbamo plastiko maišelius. Pirkėjams prekybos tinklo parduotuvėse taip pat siūlomos ir iš džiuto pluošto ar craft popieriaus pagamintos įprastų plastikinių maišelių alternatyvos.

„Nuolat ieškome galimybių plastiko pakuotes ir tarą pakeisti ekologiškesnėmis alternatyvomis. Siekdami sumažinti susidarančių atliekų kiekį, pirmenybę teikiame tvariems ir netoksiškiems, pakartotinai naudoti tinkamiems gaminiams bei pakartotinio naudojimo sistemoms. Esame užsibrėžę tikslą iki 2025 metų mūsų parduotuvėse sunaudojamo plastiko kiekį sumažinti 30 proc. bei užtikrinti, kad visos prekybos tinklo privačių prekės ženklų gaminių plastiko pakuotės būtų 100 proc. tinkamos perdirbti“, – sako J. Bivainytė.

Įsipareigojimus įtvirtino JT susitarimu

„Maximos“ vadovė pažymi, kad siekdamas veikti tvariai, prekybos tinklas taip pat rūpinasi produktų, kuriais prekiauja, kilme ir gamybos būdais. Siekiama, kad ant parduotuvių lentynų patenkantys produktai būtų pagaminti laikantis ne tik kokybės, bet ir etikos bei socialinės atsakomybės standartų.

Vis didesnis dėmesys skiriamas ir gyvūnų gerovei bei teisėms. Dėl to prekybos tinklas iki 2025 palaipsniui sieks atsisakyti narvuose laikomų vištų kiaušinių. Anot J. Bivainytės, prekybos tinklo parduotuvėse taip pat palaipsniui atsisakoma ir gyvos žuvies akvariumų. Nuo rugpjūčio gyvos žuvies nebeliko visose prekybos tinklo XX formato parduotuvėse, o kitų metų pradžioje akvariumų „Maximos“ parduotuvėse bus atsisakyta visiškai.

„Nuosaikesnio ir tvaresnio santykio su aplinka siekiame visose srityse. Šiuos siekius ir įsipareigojimus dar labiau įtvirtinome „Maxima Grupei“ prisijungus prie Jungtinių Tautų Pasaulinio (angl. UN Global Compact) susitarimo. Jis yra grindžiamas 10 principų ir 17 JT Darnaus vystymosi tikslų. Savanoriškai prisijungdama prie šio susitarimo, grupė įsipareigojo, kad visos jos įmonės savo veikloje vadovausis šiais principais ir kasmet teiks socialinės atsakomybės ataskaitas“, – pasakoja J. Bivainytė.

„Maximos“ vadovės teigimu, pažangus verslas šiandien privalo žengti tvarumo keliu, siekti teigiamų pokyčių, rūpintis aplinka ir visuomenės gerove, prisidėti prie globalių ekologinių problemų sprendimo, suvokti žaliųjų investicijų prasmę ir vertę. Dėl to „Maxima“ kasmet savo tvarumo ir socialinės atsakomybės kartelę siekia kelti vis aukščiau.

Publikuotas straipsnis yra parengtas įmonės ar organizacijos, kuri pateko į „Atsakingo požiūrio“ apdovanojimus.

„Atsakingo požiūrio“ apdovanojimai – iniciatyva, skirta pagerbti prie Lietuvos gerovės kūrimo prisidedančias įmones ir verslininkus.

Už straipsnio turinį atsako juos atsiuntę asmenys ir jų atstovaujamos organizacijos.

Palaikykite savo atsakingiausiąjį! BALSUOK!