Lietuvos mokslų akademijos atrinktus fizinių ir technologijų mokslų darbus vertino INFOBALT komisija, kuri išrinko laureatus, akcentuodama išskirtinį mokslinį lygį IRT srityje bei intensyvaus jų taikymo moksliniuose tyrimuose ar kitose dalykinėse srityse galimybes.

Komisija geriausiai įvertino ir 2000 eurų stipendiją skyrė Mantui Vaitiekūnui už darbą „Automatinė veidinės dalies kaulų segmentacija kompiuterinės tomografijos vaizduose“. Mantvydas Merkys, pristatęs darbą „Didelės erdvinės skyros vaizdinimo sistema polimerinių gelių dozimetrijai“, gavo 1000 eurų stipendiją. Dvi stipendijos po 700 eurų buvo paskirtos Šarūnei Daškevičiūtei („Naujų zondų sintezė ir jų pritaikymas merkaptoaminorūgščių atpažinimui“) ir Aistei Ilčiukaitei („Fluoreno klasės puslaidininkiai efektyviems hibridiniams Saulės elementams“).

Paskatinamųjų stipendijų laureatais šiais metais tapo Linas Aidokas, Linas Jonušauskas, Anatolij Nečiporenko, dr. Domantas Peckus ir Evaldas Žilinskas.

„INVL Technology“ džiaugiasi jau ne pirmus metus galėdami prisidėti prie mokslo pažangos progreso ir idėjų vystymo. Mokslo populiarinimas ir pažanga – mūsų visuomenės variklis. Tokie projektai, kaip INFOBALT stipendijos, skatina jaunuosius mokslininkus bei padeda verslui ir mokslininkams geriau suprasti vieniems kitus. Tai visokeriopa nauda ir mokslui, ir verslui, ir visuomenei“, – įsitikinęs įmonės vadovaujantysis partneris Kazimieras Tonkūnas.

INFOBALT skirtos stipendijos – tai ne tik dar didesnė paskata rinktis mokslininko kelią, bet ir puikus pavyzdys, kuris iliustruoja, kaip jaunieji tyrėjai geba kurti aukštos pridėtinės vertės technologijas. „Esu tvirtai įsitikinęs, kad mokslo potencialas Lietuvoje nėra pakankamai išnaudotas ir tikiu, kad jau netolimoje ateityje tapsime pažangiausius ir inovatyviausius sprendimus pasauliui kurianti šalis“, – teigė vertinimo komisijos narys, INFOBALT viceprezidentas ir Kauno kolegijos Technologijų fakulteto dekanas dr. Giedrius Gecevičius.

„INFOBALT“ stipendijas jauniesiems mokslininkams teikia nuo 2011 metų ir yra parėmę virš 70 gabiausių jaunųjų mokslininkų. Sėkmingas mokslo ir verslo bendradarbiavimas sąlygoja inovacijų sklaidą ir naujų skaitmeninių technologijų kūrimą, o efektyvus jų panaudojimas skatina eksporto plėtrą ir prisideda prie Lietuvos, kaip IRT šalies, įvaizdžio formavimo.