„Šiandien, kai gyvename sunkiai prognozuojamos COVID-19 krizės akivaizdoje, rizikų valdymas tampa kertine organizacijų strateginio planavimo ašimi. Nei privatus verslas, nei VVĮ nėra apsaugotos nuo nenumatytų aplinkybių, tačiau galimų rizikų įvertinimas ir jų savalaikis suvaldymas yra itin svarbus. Formalus požiūris į rizikų prevenciją gali virsti brangiai kainuojančiomis pamokomis tiek valstybei, tiek jos žmonėms. VVĮ, ypač tos, kurios valdo kritinę valstybės infrastruktūrą, turi būti maksimaliai pasiruošusios veikti ir užtikrinti savo veiklos tęstinumą net ir ištikus force majeure“, – pabrėžė ekonomikos ir inovacijų viceministrė Jekaterina Rojaka.

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) valdysenos gairės numato, kad organizacijos turi nusimatyti stiprias rizikų valdymo kompetencijas, kurias rekomenduojama įtraukti tiek į VVĮ struktūrinius padalinius, tiek į kolegialius organus.

„Inicijavome diskusiją, kad paskatintume dalintis gerąja rizikų valdymo praktika tarp VVĮ, tačiau susidomėjimas renginiu parodė, kad tema aktuali žymiai platesnei auditorijai. Labai teigiamai vertiname įmonių entuziazmą dalintis savo patirtimi ir tikime, kad bendradarbiavimas yra galingas įrankis VVĮ veiklos tvarumo stiprinimui. Rizikų valdymui, kaip strateginei valdysenos sričiai, šiandien turime skirti žymiai daugiau dėmesio ir ieškoti greitų, gal net kartais nestandartinių sprendimų“ – teigė Valdymo koordinavimo centro direktorius Vidas Danielius.

Nuotolinėje diskusijoje „Rizikų suvaldymas – misija (ne)įmanoma“ dalyvavo VVĮ atstovai, atsakingi už rizikų valdymą ir jų prevenciją. Savo įžvalgomis dalinosi valstybės valdomos akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta“ nepriklausoma audito komiteto narė Žana Kraučenkienė, energijos perdavimo ir mainų įmonių grupės „EPSO-G“ Rizikų valdymo ir prevencijos vadovas Romas Zienka bei Rizikos valdymo koordinatorius Vytenis Kraujelis, energetikos įmonių grupės „Ignitis grupė“ Verslo atsparumo tarnybos vadovas Edvinas Kerza, valstybės įmonės Lietuvos oro uostai vykdomoji direktorė Laura Joffė.

Diskusija „Rizikų suvaldymas – misija (ne)įmanoma“ jau yra antrasis šįmet Valdymo koordinavimo centro organizuojamas viešojo sektoriaus gerųjų valdysenos praktikų dalijimosi renginys. Rugpjūčio pabaigoje yra planuojama diskusija apie darbuotojų pritraukimą į VVĮ bei jų motyvacijos stiprinimą.