„Ignitis grupės“ strategijos atnaujinimas paremtas atnaujintu akcininko lūkesčių raštu, kurį Grupei pateikė akcininkei – Lietuvos Respublikai – atstovaujanti Finansų ministerija. Rašte nurodoma, jog tikimasi nuoseklaus ir tvaraus „Ignitis grupės“ augimo modernizuojant energetinę infrastruktūrą ir plečiant žaliosios gamybos portfelį.

„Atnaujinta ilgalaikė veiklos strategija rodo „Ignitis grupės“ įsipareigojimų tęstinumą ir tvirtą ryžtą siekti dekarbonizacijos, modernizuoti energetikos sistemą, plėtoti energijos gamybą iš atsinaujinančių išteklių bei diegti inovacijas. Šie įsipareigojimai atspindi akcininko bei kitų suinteresuotų pusių lūkesčius dėl energetikos sistemos patikimumo užtikrinimo, žaliosios gamybos plėtros, inovatyvių sprendimų kūrimo ir tvarios plėtros, laikantis aplinkos apsaugos, socialinės atsakomybės bei gerosios įmonių valdysenos principų“, – sako „Ignitis grupės“ stebėtojų tarybos pirmininkas Darius Daubaras.

„Ignitis grupės“ strateginiai tikslai dera su Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi tikslais, Grupė yra įsipareigojusi iki 2050 m. iki nulio sumažinti grynąjį išmetamų anglies dvideginio dujų (CO2) kiekį.

Atnaujintoje „Ignitis grupės“ strategijoje numatytos veiklos taip pat prisideda prie Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos tikslų siekimo. Tai apima išmaniųjų elektros skaitiklių diegimą, investavimą į sumanias technologijas ir Lietuvos energetikos sektoriaus skaitmeninimą, atsinaujinančių išteklių energetikos vystymą (įskaitant vėjo jėgaines Baltijos jūroje) bei sinchronizaciją su kontinentinės Europos tinklais. Toliau modernizuodama tinklus ir palaikydama lanksčiąją gamybą, Grupė laikosi savo įsipareigojimo užtikrinti energetikos sistemos patikimumą ir lankstumą bei skatinti energetikos pokyčius ir vystymąsi.

Žaliosios gamybos plėtra išlieka vienu iš svarbiausių Grupės tvarios plėtros prioritetų. Kurdama vertę akcininkams, „Ignitis grupė“ siekia iki 2030 metų išvystyti žaliosios gamybos pajėgumus, kurių instaliuota galia siektų 4 GW. Grupei taip pat aktualūs vėjo sausumoje ir atviroje jūroje, atliekų vertimo energija, biokuro ir saulės energijos projektai. „Ignitis grupė“ ir toliau sieks išlaikyti lyderės pozicijas namų rinkose – Baltijos šalyse, Lenkijoje bei Suomijoje – bei ieškos naujų galimybių šalyse, kuriose vyksta esminiai energetikos pokyčiai.

Atnaujintoje veiklos strategijoje pabrėžiamas siekis išlaikyti tvirtą „Ignitis grupės“ finansinę padėtį. Investuodama Grupė, priklausomai nuo projektų rizikos lygio, sieks užtikrinti aukšto vienaženklio–žemo dviženklio skaitmens dydžio grąžą bei mokėti dividendus, atitinkančius Grupės augimo tempą. „Ignitis grupė“ sieks išlaikyti aukštą investicinį kredito reitingą (BBB ir aukštesnį), o jos grynoji skola vidutiniu ir ilguoju laikotarpiu turėtų neviršyti 5 metų metinio pelno sumos prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA).

„Mes keičiamės tam, kad pasaulis būtų tvaresnis. Visose veiklose mus vienija misija kurti energetiškai sumanų pasaulį: žalesnį, saugesnį ir atvirą inovacijoms. Mūsų organizacijos kultūra ir vertybės užtikrina strategiją įgyvendinančių darbuotojų įsitraukimą, komandų lankstumą“, – sako „Ignitis grupės“ valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius Darius Maikštėnas.

Kartu su atnaujinta ilgalaike veiklos strategija, „Ignitis grupė“ skelbia ir strateginį planą 2020–2023 metų laikotarpiui. Grupės strateginis planas, kuriame plačiau aprašomi trumpesnio laikotarpio tikslai, bus peržiūrimas ir atnaujinamas kiekvienais metais.

Grupės strategijos ir 2020–2023 m. strateginio plano dokumentus galima rasti čia.