Iš viso atrinkta daugiau nei šimtas gerųjų verslo praktikos pavyzdžių, kurie nusipelno socialiai atsakingos įmonės ar geradario vardo ir kas antrą dieną pagal atskiras kategorijas yra skelbiami geradarių sąrašai, o gruodžio 28 d. bus paskelbta ir Delfi skaitytojų išrinkta „Jūsų atsakingiausioji“ įmonė ar asmuo.

Apklaustos visos pagalbos ir paramos organizacijos

Gerųjų darbų pavyzdžiai atrinkti apklausus daugiau nei 500 įstaigų, organizacijų, pačių verslininkų ir verslo asociacijų. Pavyzdžiui, švietimo srityje apklausti visi universitetai, visos kolegijos ir dalis didžiųjų profesinių mokyklų; sielovados srityje apklaustos visos šalies vyskupijos ir dešimtys kunigų.

Tyrime dalyvavo ir visos pagalbos ir paramos organizacijos ir jų padaliniai. Tai ir „Caritas“, „Maltiečiai“, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija, Lietuvos Samariečių bendrija, „Maisto bankas“, Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas, „SOPA“, „Tėvo namai“, „Gelbėkit vaikus“, „Senjorų avilys“, „Bočiai“, M. Čoboto Trečiojo amžiaus universitetas, skirtingos pagalbos telefonu linijos, globos bendrijos, draugijos, reabilitacijos centrai, nakvynės namai, labdaros valgyklos, labdaros fondai, pabėgėlių centrai, praktiškai visos neįgaliųjų organizacijos, daugybė vaikų ir senjorų pagalbos įstaigų, daugiau nei 20 stambiųjų gyvūnų globos organizacijų ir kita.

Pagalbos dar tikrai reikia

„Svarbu pažymėti, kad projekte išskirtos sritys Lietuvoje remiamos labai nevienodai, kai kurios – net labai menkai. Bet galbūt po šio projekto rasis pokyčių. Nes šio projekto tikslas – propaguoti geradarystę, aukojimą, dalijimosi kultūrą, aktyviau remti stokojančius, parodyti labiausiai apleistus sektorius, skatinti, kad kuo daugiau įmonių socialiai atsakingos būtų ne tik žodžiais, bet ir darbais“, – sako tyrimui vadovavęs, žurnalo „Reitingai“ redaktorius Gintaras Sarafinas.

Jis pabrėžia, kad, deja, ne visi geradariai pateko į sąrašą. Pirmiausiai atsisakyta sporto srities, nes joje socialinė atsakomybė labai susipynusi su įmonių savireklama.

„Kita dalis rėmėjų į pateiktus sąrašus nepateko todėl, kad nenorėjo patekti. Jie vadovaujasi principu, jog užteks, kad apie jų gerus darbus žinos Dievas, jie patys ir tie, kurie gavo paramą“, – kalba G. Sarafinas.