Siekia keisti nusistovėjusius stereotipus

Kalbėdama apie nusistovėjusį įsitikinimą dėl prastų prekybos centrų darbuotojų darbo sąlygų, „Rimi Lietuva“ personalo vadovė V. Kaikarienė sako, kad tai stereotipas, o situacija yra pasikeitusi.

„Kiekvienas asmuo organizacijoje yra labai svarbus. Jeigu norime būti konkurencingi, pritraukti naujus žmones, turime įgyvendinti pokytį, adaptuotis ir rasti geriausią sprendimą abiem pusėm – tiek darbuotojui, tiek mums, kaip darbdaviui“, – teigia Delfi TV laidos viešnia.

Pašnekovė taip pat sako, kad prekybos centrų darbuotojų svarbą atskleidė COVID-19 pandemija. Todėl V. Kaikarienė kalba, kad „Rimi Lietuva“ siekia, jog darbuotojai didžiuotųsi savo darbu: „Juos galima matyti ir mūsų įvaizdžio kompanijose, darbo skelbimuose, kuriuose reprezentuojama viena ar kita profesija.“

Laidos „Verslo požiūris“ vedėjai pasiteiravus apie tvarumą versle ir tai, kas skatina įmones atsakingai galvoti apie darbuotojus, V. Kaikarienė pažymi, kad vienas vertus, tai lemia socialinė atsakomybė, o kita vertus, verslo poreikiai.

„Savo artimųjų rate matome vyresnius žmones, užsieniečius, asmenis su negalia. Todėl juos įdarbindami norime kurti geresnį rytojų ir rodyti pavyzdį savo vaikams. Nereikia pabijoti pasakyti, kad yra ir verslo paskata. Kuomet verslas mato plačiai, neapsibrėžia vieno amžiaus, tipo ar lyties žmonių grupės, tuomet prasiplečia darbuotojų paieškos ir laisvų darbo vietų užpildymo galimybės. Žmonės su skirtingais gebėjimais ir patirtimis turi įvairių idėjų, kurių pagalba galime auginti verslą ir pateikti gerus sprendimus klientams, darbuotojams ir mūsų organizacijai“, – dėsto „Rimi Lietuva“ personalo vadovė.

Susiduria su darbuotojų trūkumo problema

V. Kaikarienė pasakoja, kad dėl rinkoje susiklosčiusios situacijos šiuo metu dėl darbuotojų konkuruoja visi verslai. Pasak jos, organizacijos stengiasi pasiūlyti geriausiai darbuotojų lūkesčius atitinkančias darbo vietas.

„Kiekvienas žmogus yra unikalus ir jo darbo paieška priklauso nuo asmeninių interesų, dėl kurių jis keičia darbą, t. y. ar jam reikia kito atlyginimo, ar jis tikisi kitokios darbo kultūros, vadovavimo stiliaus. Stengiamės į tai reaguoti. Visos organizacijos, esančios ne tik Lietuvoje, verčia mus pasitempti“, – kalba pašnekovė.

Pasak „Rimi Lietuva“ atstovės, susiklosčiusią darbuotojų trūkumo situaciją lemia skirtingos priežastys: „Nėra vieno kalto. Yra ir socialinių spragų, kuomet valstybė įvairiomis dotacijomis ir paramos formomis sudaro pakankamai geras sąlygas žmogui nedirbti ir gauti panašias pajamas kaip ir dirbant. Kitas dalykas yra tai, kiek verslas geba pasiūlyti lanksčias darbo sąlygas, kiek į darbą priima skirtingus darbuotojus. Vien atlyginimu žmonių nepritrauksi.“

Laidos „Verslo požiūris“ vedėjai prakalbus apie tai, kokie yra planuojančių įsidarbinti asmenų lūkesčiai, V. Kaikarienė sako, kad jie priklauso nuo žmonių grupės. Specialistams, užimantiems pradinio įėjimo į organizaciją pozicijas, atlyginimas yra viena iš pagrindinių sąlygų. Tačiau darbuotojams, einantiems aukštesnes pareigas, svarbiausia yra darbo kultūra, vertybės, vadovavimo stilius.

Kalbėdama apie tai, koks atlygis galėtų paskatinti žmones dirbti mažai kvalifikacijos reikalaujančius darbus, Delfi TV laidoje viešėjusi pašnekovė sako, kad konkrečią sumą įvardinti sunku. Tačiau „Rimi Lietuva“ yra atlikusi skaičiavimus ir siekia, kad atlyginimai būtų konkurencingi, o darbuotojai jaustųsi gaunantys teisingą atlygį už atliekamą darbą.

Kiekvienas darbuotojas unikalus

Pasakodama apie „Rimi Lietuva“ idėją įdarbinti žmones su negalia, laidos „Verslo požiūris“ viešnia sako, kad negalią ir skirtingus gebėjimus turintys darbuotojai įmonėje užima įvairias pozicijas ir darbuojasi ne tik parduotuvėse, bet ir biuruose, eina aukšto lygio vadovų pareigas. „Šią 2007 m. prasidėjusią iniciatyvą paskatino keletas aplinkybių. Mūsų šeimų, aplinkos rate buvo žmonių, kurie turėjo skirtingus gebėjimus. Tuo pačiu tais metais susidūrėme su darbuotojų krize ir išaugusiu dideliu jų poreikiu.

Nuvykę į nevyriausybines organizacijas pamatėme, kad tokių skelbimų kaip mūsų yra ne vienas. Tačiau verslo organizacijoms nepavyko tiesti tiltų su skirtingų gebėjimų žmonėmis, nes jie bendrauja bendruomenėmis, baigia specializuotas ugdymo įstaigas, dažniausiai nebūna turėję darbo patirties. Todėl mes kandidatams organizavome ekskursijas, rodėme darbo vietas, dirbome drauge su jų tėvais“, – prisimena V. Kaikarienė.

Pašnekovė taip pat sako, kad „Rimi Lietuva“ neskaičiavo, kiek įmonei kainuoja žmonių su skirtingais gebėjimais įdarbinimas. Organizacija nesinaudoja ir įvairiomis valstybės dotacijomis, nes, pasak V. Kaikarienės, šie darbuotojai niekuo nesiskiria nuo visų kitų. Jos teigimu, kiekvienas darbuotojas yra unikalus talentas, kuriam reikia įvadinio laikotarpio ir individualaus priėjimo, apmokymų ar vadovavimo stiliaus.

Taip pat personalo vadovė eteryje pasakojo, kad personalo trūkumo problema, ypač aktuali įmonei plečiantis, sprendžiama pasitelkiant skirtingas priemones. Viena iš jų yra procesų peržiūrėjimas ir skaitmenizavimas, leidžiantis sumažinti darbuotojų atliekamą fizinį darbą. Taip pat įmonė įdarbina pensinio amžiaus darbuotojus, kurių dalis siekia 30 proc. nuo visos organizacijos komandos. Atvykti į didžiuosius miestus siūloma ir darbuotojams iš kitų vietų, jiems suteikiamos apgyvendinimo paslaugos. Sparčiau įdarbinami asmenys iš užsienio. Šiuo metu 8 proc. „Rimi Lietuva“ darbuotojų yra užsieniečiai.

Keičiasi verslo organizacinė kultūra

Laidos vedėjai pasiteiravus, kokią įtaką COVID-19 pandemija padarė „Rimi Lietuva“ organizacinei kultūrai, V. Kaikarienė teigia, kad tai lėmė spartesnę skaitmenizaciją ir greitesnį perėjimą prie darbo iš namų. Toks darbo pobūdis paskatino ir didesnį kūrybiškumą. Visgi pašnekovė pažymi, kad bendravimas gyvai ir nuotoliniu būdu labai skiriasi.

„Pirmaisiais pandemijos metais galėjome patikrinti, kaip mums sekasi, kokie stiprūs esame. Tačiau ilgalaikėje perspektyvoje matome, kad gyvi susitikimai, galimybė būti kartu su komanda ir pasijusti jos dalimi teikia didelę nauda. Tuo tarpu dirbdami iš namų dar labiau tampame individualistais, todėl galima pasigesti komandinės dvasios“, – teigia mažmeninio prekybos tinklo atstovė.

Kalbėdama apie kintančią darbo kultūrą, V. Kaikarienė taip pat pažymi neišvengiamus vadovo ir darbuotojų santykių pokyčius. Pasak jos, hierarchinės ribos vis labiau išsitrina, o organizacijos tikslus ir sprendimus bendrai priima visa komanda.

Visgi pašnekovė dar mato sričių, kur mūsų šalis galėtų tobulėti ir tapti dar labiau vakarietiška. Pasak personalo vadovės, organizacijos turėtų plačiau praverti duris vyresnio amžiaus darbuotojams, taip pat sudaryti lanksčias sąlygas į darbo rinką norintiems grįžti tėvams. V. Kaikarienės teigimu, darbuotojų trūkumas nebūtų tokia didelė problema, jei į ją būtų žiūrima kūrybiškiau.