Statistikų teigimu, metinei infliacijai daugiausia įtakos turėjo maisto produktų ir nealkoholinių gėrimų, būsto, vandens, elektros, dujų ir kito kuro prekių ir paslaugų, transporto prekių ir paslaugų kainų padidėjimas.

Išankstinis mėnesinis – birželį, palyginti su geguže – vartotojų kainų pokytis siekė 2,2 proc.

Rodikliai apskaičiuoti pagal su kitomis Europos Sąjungos šalimis suderintą vartotojų kainų indeksą (SVKI).