Buvo nustatyti vidaus kontrolės sistemos pažeidimai ir trūkumai, susiję su kredito, informacinių ir ryšių technologijų rizikų valdymu, audito sritimi, nurodoma Lietuvos banko pranešime. Dalį jų bankas ėmėsi šalinti jau inspektavimo metu. Įvertinęs aplinkybes, Lietuvos bankas skyrė Medicinos bankui įspėjimą ir iki 2022 m. gruodžio 31 d. įpareigojo pašalinti visus teisės aktų neatitikimus.