Statybos pasitikėjimo rodiklis per mėnesį sumažėjo 6, vartotojų – 4, prekybos – 3, pramonės – 1 procentiniu punktu. Paslaugų sektoriaus pasitikėjimo rodiklis padidėjo 1 procentiniu punktu.

Statistikų teigimu, spalį, panašiai kaip ir rugsėjo mėnesį, 18 proc. respondentų nurodė, kad jų įmonės veiklą apribojo dėl COVID-19 pandemijos susiklosčiusi situacija (po 24 proc. – paslaugų sektoriuje ir prekyboje, po 7 proc. – statyboje ir pramonėje).

Ekonominių vertinimų rodiklis spalį, palyginti su 2020 metų tuo pačiu mėnesiu, buvo 5 procentiniais punktais didesnis. Paslaugų sektoriaus pasitikėjimo rodiklis per metus padidėjo 11, statybos – 9, pramonės – 5, prekybos – 4 procentiniais punktais. Vartotojų pasitikėjimo rodiklis sumažėjo 4 procentiniais punktais.