Be to, šiame sektoriuje kuriamos aukštos pridėtinės vertės darbo vietos, mokami mokesčiai į valstybės biudžetą, prisidedama prie platesnės startuolių ekosistemos vystymo šalyje. Apie būtinybę užtikrinti palankią aplinką tolesniam „FinTech“ sektoriaus augimui, skiriant deramą dėmesį rizikų valdymui kalbėta penktadienį vykusiame Finansų rinkų politikos formavimo patariamosios komisijos posėdyje.

Anot finansų ministrės Gintarės Skaistės, Lietuva yra suinteresuota tolesniu „FinTech“ sektoriaus tvariu augimu, todėl valstybė prisidės prie šio tikslo kurdama saugią, plėtrai tinkamą aplinką.

„Technologinės kompanijos veikia išnaudodamos vieningos Europos Sąjungos rinkos galimybes ir nepaisydamos fizinių valstybių sienų. Todėl svarbu, kad „FinTech“ sektoriaus veiklos reguliavimas nekurtų dirbtinių barjerų inovatyvių įmonių veiklai. Vystydami šiuolaikinius iššūkius atliepiantį reguliavimą, greitas ir kokybiškas viešąsias paslaugas, taip pat suvienijant atsakingų institucijų ir rinkos dalyvių jėgas rizikų valdymui, kibernetinio saugumo bei pinigų plovimo prevencijos užtikrinimui, kuriame dinamišką ir progresyvią ekosistemą. Tokiu būdu stiprinsime ne tik technologiškai pažangios, bet ir sėkmingai rizikas valdančios šalies reputaciją“, − pažymėjo G. Skaistė.

„FinTech“ sektoriaus plėtra ir brandos didėjimas išlieka vienas iš prioritetinių Lietuvos banko tikslų. Siekiame, kad ji būtų tvari, teikiamą naudą aiškiai jaustų mūsų šalies vartotojai ir Lietuva išliktų Europos Sąjungos finansų technologijų centras ilguoju laikotarpiu. Augimo dinamika turi derėti su augančia sektoriaus branda, įmonių investicijomis į atitiktį, pinigų plovimo prevencijos priemones ir paslaugų kokybę“, − sako Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus.

Finansų rinkų politikos formavimo patariamosios komisijos posėdyje taip pat buvo aptarta padėtis finansų rinkoje, aptarti pasiūlymai dėl kapitalo rinkos plėtros.