Tiriant nustatyta, kad šių metų birželį LMĮA raštu kreipėsi į Žemės ūkio ministeriją, siūlydama keisti Melioracijos techninio reglamento nuostatas, tačiau, kaip teigia VTEK pranešime, šios lobistinės veiklos nedeklaravo nustatyta tvarka ir terminais.

Lobistinės veiklos įstatymas įpareigoja registruotus lobistus pateikti visuomenei elektroninę skaidrių teisėkūros procesų deklaraciją per Skaidrių teisėkūros procesų informacinę sistemą (SKAIDRIS). Lobistinė veikla turi būti deklaruojama dėl kiekvieno teisės akto projekto ne vėliau kaip per 7 dienas nuo lobistinės veiklos dėl konkretaus teisės akto projekto pradžios. Kai dėl konkretaus teisės akto projekto vykdoma tęstinė lobistinė veikla, lobistas privalo deklaruoti tik lobistinės veiklos pradžią.

Visuomenė turi teisę žinoti, kaip valstybėje priimami teisės aktai ir kas dėl jų daro įtaką, pabrėžia VTEK. Lobistinės veiklos įstatymas nedraudžia asmenims kreiptis į teisėkūroje dalyvaujančius asmenis ir siūlyti keisti teisės aktus, tačiau, siekiant skaidrumo, tokia veikla turi būti deklaruojama visuomenei.

Lobistinė veikla – tai fizinio, juridinio asmens arba kitos organizacijos ar jų padalinio veiksmai, kuriais siekiama daryti įtaką valstybės politikams, valstybės pareigūnams, valstybės tarnautojams ir kitiems įstatyme įvardytiems asmenims, kad lobistinės veiklos užsakovo ar lobistinės veiklos naudos gavėjo interesais būtų priimami arba nepriimami teisės aktai.