Pramonės pasitikėjimo rodiklis sumažėjo 6, prekybos – 2, statybos – 1 procentiniu punktu. Paslaugų sektoriaus pasitikėjimo rodiklis padidėjo 1 procentiniu punktu. Vartotojų pasitikėjimo rodiklis nepasikeitė.

Rugsėjį, panašiai kaip ir rugpjūtį, 18 proc. respondentų nurodė, kad jų įmonės veiklą apribojo dėl COVID-19 pandemijos susiklosčiusi situacija (25 proc. iš jų – paslaugų sektoriuje, 23 proc. – prekyboje, 8 proc. – statyboje, 7 proc. – pramonėje).

Ekonominių vertinimų rodiklis, palyginti su 2020 m. rugsėju, 7 procentiniais punktais didesnis. aslaugų sektoriaus pasitikėjimo rodiklis padidėjo 11, statybos – 10, pramonės – 8, prekybos – 5, vartotojų – 1 procentiniu punktu.

Duomenys buvo renkami rugsėjo 1–23 dienomis.

Pramonės įmonių vadovų apklausos rezultatai parodė, kad rugsėjį, palyginti su rugpjūčiu, pramonės pasitikėjimo rodiklis sumažėjo 6 procentiniais punktais. Tam įtakos turėjo pesimistiškesnė produkcijos gamybos prognozė bei blogesnis gaminamos produkcijos paklausos vertinimas.

Įmonių vadovų, prognozuojančių gamybos augimą per artimiausius 3 mėnesius, dalis sumažėjo nuo 35 iki 28 proc., o prognozuojančiųjų mažėjimą – padidėjo nuo 11 iki 18 proc. Gaminių eksporto prognozė išliko panaši kaip ir praėjusį mėnesį: 28 proc. įmonių vadovų prognozavo eksporto didėjimą, 7 proc. – mažėjimą, o 65 proc. teigė, kad eksportas nesikeis. Dauguma (76 proc.) apklaustų įmonių vadovų darbuotojų skaičiaus keisti neketino, 20 proc. nurodė, kad darbuotojų skaičius didės, 4 proc. – kad mažės.

Panašiai kaip ir praėjusį mėnesį, dauguma (74 proc.) apklaustų įmonių vadovų gaminamos produkcijos paklausą vertino kaip pakankamą, bet nuo 20 iki 23 proc. padaugėjo įmonių vadovų, vertinančių paklausą kaip per mažą. Respondentų, teigiančių, kad jų įmonės pramonės produkcijos gamyba per pastaruosius mėnesius didėjo, dalis sumažėjo nuo 32 iki 28 proc., 21 proc. teigė, kad produkcijos gamyba sumažėjo (prieš mėnesį – 25 proc.).

Statybos pasitikėjimo rodiklis

Statybos įmonių vadovų apklausa parodė, kad rugsėjį, palyginti su rugpjūčiu, verslo tendencijos statybos sektoriuje šiek tiek suprastėjo. Statybos pasitikėjimo rodiklis sumažėjo 1 procentiniu punktu. Tam įtakos turėjo pesimistiškesnė darbuotojų skaičiaus prognozė.

Nors dauguma (76 proc.) apklaustų įmonių vadovų rugsėjį teigė, kad darbuotojų skaičius artimiausiu metu nesikeis, tačiau prognozuojančiųjų jį mažinti dalis padidėjo nuo 7 iki 8 proc., o prognozuojančiųjų didinti – sumažėjo nuo 17 iki 16 proc.

Rugsėjį 16 proc. įmonių vadovų prognozavo statybos darbų užsakymų didėjimą, 18 proc. – mažėjimą (prieš mėnesį – atitinkamai 20 ir 26 proc.). 57 proc. respondentų prognozavo, kad statybos darbų kainos didės, 41 proc. – kad nesikeis, 2 proc. – kad mažės.

Statybos darbų paklausos vertinimas panašus kaip praėjusį mėnesį: 37 proc. įmonių vadovų, paklausą vertino kaip per mažą, dauguma (60 proc.) – vertino kaip pakankamą, 3 proc. – kaip per didelę. Rugsėjį 25 proc. įmonių vadovų teigė, kad statybos darbų per pastaruosius 3 mėnesius padaugėjo, 15 proc. – kad mažėjo (prieš mėnesį – atitinkamai 26 ir 20 proc.).

Mažmeninės prekybos pasitikėjimo rodiklis

Prekybos įmonių vadovų apklausa parodė, kad rugsėjį, palyginti su rugpjūčiu, prekybos pasitikėjimo rodiklis sumažėjo 2 procentiniais punktais. Tam įtakos turėjo pablogėjusi prekybos įmonių verslo padėtis ir blogesnė jos prognozė artimiausiems mėnesiams.

Respondentų, teigiančių, kad per praėjusius 3 mėnesius jų įmonės verslo padėtis pagerėjo, palyginti su prieš mėnesį išsakyta nuomone, sumažėjo nuo 32 iki 28 proc., o kad ji pablogėjo – padaugėjo nuo 4 iki 5 proc.

Daugiau nei trys ketvirtadaliai (76 proc.) įmonių vadovų prognozavo, kad įmonės verslo padėtis per artimiausius 3 mėnesius nesikeis, tačiau nuo 5 iki 7 proc. padaugėjo manančiųjų, kad ji pablogės. Daugiau prekių nei prieš mėnesį įsigyti planavo 19 proc. apklaustų įmonių, mažiau – 11 proc., o 70 proc. respondentų teigė, kad prekių įsigys tiek pat.

Didžioji dalis (78 proc.) apklaustų įmonių vadovų darbuotojų skaičiaus keisti neketino, 20 proc. nurodė, kad darbuotojų skaičius didės. Rugsėjį 80 proc. respondentų prognozavo, kad parduodamų prekių kainos nesikeis, 20 proc. – kad didės.

Paslaugų sektoriaus pasitikėjimo rodiklis

Paslaugų sektoriaus įmonių vadovų apklausos rezultatai parodė, kad rugsėjį, palyginti su rugpjūčiu, verslo tendencijos paslaugų sektoriuje šiek tiek pagerėjo. Paslaugų pasitikėjimo rodiklis padidėjo 1 procentiniu punktu. Tam įtakos turėjo geriau vertinama teikiamų paslaugų paklausa: respondentų, teigiančių, kad teikiamų paslaugų paklausa per pastaruosius 3 mėnesius didėjo, dalis padidėjo nuo 27 iki 28 proc., o kad ji mažėjo – sumažėjo nuo 15 iki 14 proc.

Kaip ir praėjusį mėnesį, dauguma (68 proc.) įmonių vadovų teigė, kad jų įmonės verslo padėtis per pastaruosius 3 mėnesius nesikeitė, 22 proc. atsakė, kad ji pagerėjo, 10 proc. – kad pablogėjo.

Rugsėjį 25 proc. respondentų prognozavo, kad teikiamų paslaugų paklausa per artimiausius 3 mėnesius didės, 11 proc. – kad mažės (prieš mėnesį – atitinkamai 25 ir 10 proc.). Dauguma (67 proc.) apklaustų įmonių vadovų darbuotojų skaičiaus keisti neketino, 22 proc. planavo priimti naujų. 82 proc. respondentų prognozavo, kad teikiamų paslaugų kainos artimiausiu metu nesikeis, 16 proc. – kad didės.