Pažeidimai fiksuoti dar iki patenkant į įmonės vidų – aplinkui rasta nemažai pašalinių daiktų, o į teritoriją ir patalpas galėjo patekti bet kas. Šiurkštūs pažeidimai buvo fiksuojami visoje skerdimo linijoje – nuo gyvulių priėmimo patalpų, skerdimui naudojamos įrangos iki pačios skerdienos atidavimo užsakovui.

Įmonės gamybos patalpose, kuriose buvo skerdžiami ir išdorojami maistui skirti gyvūnai, mėsa tvarkyta antisanitarinėmis sąlygomis, grindų danga buvo ištrupėjusi, ant jų prisikaupę nemažai greitai gendančių skerdimo atliekų, sienos ir lubos pažeistos korozijos, „apaugusios“ nešvarumais ir pan. Dėl netinkamo mėsos tvarkymo nustatyta kryžminės taršos atsiradimo galimybė.

Taip pat buvo nustatyta, kad šios įmonės skerdykloje naudota svaiginimo įranga neatitinka gyvūnų gerovės reikalavimų, kurie keliami skerdžiamiems ūkiniams gyvūnams. Skerdimo įranga, kuri tiesiogiai liečiasi su šviežia mėsa, buvo nusidėvėjusi, surūdijusi, nešvari, dalis įrangos išvis nepritaikyta naudoti skerdykloje. Be to, dalyje įmonės patalpų neveikė apšvietimas, nebuvo tiekiama elektra.

Įmonėje gamybinės patalpos visiškai neapsaugotos nuo galimybės į jas patekti naminiams gyvūnams, graužikams ir kitiems kenkėjams. Gyvulių skerdimą vykdantys darbuotojai dirbo nešvariais darbo drabužiais.

Atsižvelgusi į nustatytų šiurkščių pažeidimų gausą ir galimą jų įtaką maisto saugai, skerdyklos UAB „Šlavantai“ veikla nedelsiant sustabdyta, o atsakingiems asmenims bus taikomos administracinės ir drausminės nuobaudos. Įmonė atnaujinti savo veiklą galės tik ištaisiusi visus nustatytus trūkumus ir pašalinusi pažeidimus, po pakartotinio VMVT patikrinimo.