Lietuvos banko duomenimis, „Swedbank“ pirmojo pusmečio pabaigoje buvo sukaupęs 15,367 mlrd. eurų turto ir pagal šį rodiklį valdė 39,2 proc. šalies bankų rinkos.

Antroje vietoje buvo SEB bankas – jis buvo sukaupęs 10,619 mlrd. eurų turto ir valdė 27,1 proc. rinkos. 3,184 mlrd. eurų turto turintis Šiaulių bankas buvo trečias ir užėmė 8,1 proc. rinkos.

Bendras Lietuvoje registruotų komercinių bankų turtas birželio pabaigoje siekė 30,239 mlrd. eurų (77,1 proc. visos bankų sistemos turto), užsienio bankų filialų turtas buvo 8,994 mlrd. eurų (22,9 proc.).

„Swedbank“ bendras paskolų ir kitų išankstinių mokėjimų portfelis pusmečio pabaigoje siekė 6,319 mlrd. eurų, SEB banko – 6,004 mlrd. eurų, o Šiaulių banko – 1,915 mlrd. eurų. „Swedbank“ teko 30,9 proc., SEB bankui – 29,4 proc., o Šiaulių bankui – 9,4 proc. rinkos.

SEB bankas ne finansų įmonėms buvo paskolinęs 2,781 mlrd. eurų (34,5 proc. rinkos), „Swedbank“ – 1,903 mlrd. eurų (23,6 proc.), Šiaulių bankas – 1,092 mlrd. eurų (13,5 proc.).

„Swedbank“ paskolų portfelis namų ūkiams siekė 4,382 mlrd. eurų (38,3 proc. rinkos), SEB banko – 3,132 mlrd. eurų (27,4 proc.), o tik būsto paskolų portfelis – atitinkamai 3,672 mlrd. eurų (39,5 proc.) ir 2,781 mlrd. eurų (29,9 proc.).

Lietuvoje registruotų komercinių bankų išduotų paskolų ir kitų išankstinių mokėjimų portfelis birželio pabaigoje siekė 14,7 mlrd. eurų (71,9 proc. visos bankų sistemos paskolų portfelio), užsienio bankų filialų – 5,74 mlrd. eurų (28,1 proc.).

„Swedbank“ bendras indėlių portfelis pusmečio pabaigoje buvo 12,497 mlrd. eurų (39,2 proc. rinkos), iš kurių 8,397 mlrd. eurų teko namų ūkių indėliams (44,1 proc. rinkos), o 2,85 mlrd. eurų – ne finansų įmonėms (30,3 proc. rinkos).

SEB banko bendras indėlių portfelis buvo 9,302 mlrd. eurų (27,1 proc. rinkos), iš jų namų ūkių indėliams teko 5,562 mlrd. eurų (29,2 proc.), ne finansų įmonėms – 3,192 mlrd. eurų (33,9 proc.).

Šiaulių banko pritrauktų indėliu suma siekė 2,541 mlrd. eurų (7,8 proc. rinkos), didžioji jų dalis teko namų ūkių indėliams – 1,548 mlrd. eurų (8,1 proc.).

Šalyje registruotų komercinių bankų pritrauktų indėlių portfelis birželio pabaigoje buvo 25,225 mlrd. eurų (77,7 proc. visos bankų sistemos indėlių portfelio), užsienio bankų filialų – 7,229 mlrd. eurų (22,3 proc.).

Šiuo metu Lietuvoje banko arba specializuoto banko licencijas turi 12 bankų, o kaip užsienio bankų filialai veikia 6 bankai. Bankas „Crius LT“ dar nėra pradėjęs veiklos, tačiau planuoja tai padaryti artimiausiu metu.

Taip pat Lietuvos bankas kartu su Europos Centriniu Banku nagrinėja 11 paraiškų gauti specializuoto banko licenciją.