„Pagaliau sudarytos teisinės prielaidos įmonių pertvarkai įgyvendinti. Laukia daug darbo, tačiau svarbu, kad po šios pertvarkos įmonės galės veikti efektyviau ir teikti didesnę naudą valstybei. Lietuva parodė, kad yra pribrendusi tokiems pokyčiams“, – sakė susisiekimo ministras Marius Skuodis.

Seime pakartotinai svarstytas įmonių pertvarkai reikalingas įstatymų paketas priimtas kartu su prezidento pateiktais siūlymais. Susisiekimo ministerijos vertinimu, prezidento pateikti siūlymai prisidės prie pertvarkomų įmonių gerosios valdysenos, skaidrumo ir nacionalinio saugumo sustiprinimo.

Valstybės įmonių pertvarka vykdoma įgyvendinant Vyriausybės programą bei Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) rekomendacijas peržiūrėti, supaprastinti ir suvienodinti valstybės valdomų įmonių teisines formas.

Atsižvelgdama į EBPO rekomendacijas, Susisiekimo ministerija dar 2018 m. inicijavo minėtų valstybės įmonių pertvarką į akcines bendroves. Tais pačiais metais Vyriausybė pritarė šiai pertvarkai reikalingiems teisės aktų pakeitimams, tačiau praėjusios kadencijos Seime jie nebuvo priimti.

Šiais metais, įgyvendinant naujos kadencijos Vyriausybės programą ir susisiekimo ministerijai atnaujinus pastangas pertvarkyti valstybės įmones, balandžio mėnesį Ministrų Kabinetas pritarė ministerijos teiktai išvadai dėl ankstesnės Vyriausybės parengtų teisės aktų projektų, sudarančių prielaidas valstybės įmonių pertvarkai. Pavasario sesijoje Seimui priėmus minėtų teisės aktų pakeitimus, juos vetavo prezidentas, todėl po veto įstatymų paketas buvo grąžintas Seimui svarstyti pakartotinai.

Seimo rudens sesijoje numatoma svarstyti ir valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos pertvarką į akcinę bendrovę.

Valstybės įmones pertvarkyti į akcines bendroves planuojama iki 2022 m. pabaigos.