Tai numatančias Loterijų bei Loterijų ir lošimų mokesčio įstatymų pataisas savo parašais parėmė daugiau kaip 20 parlamentarų.

„Lietuvoje veikia unikali tvarka, kai loterijas organizuoja privatus verslas, kuris pagrindinę mokesčių dalį sumoka ne į biudžetą, bet perveda tiesiai sporto organizacijoms, Olimpiniam komitetui. Tokiu būdu išvengiama įstatymuose numatytos atskaitomybės, Valstybės kontrolės audito ir viešųjų pirkimų“, – komentare BNS sakė vienas iš pataisų iniciatorių konservatorius Mykolas Majauskas.

Jis pabrėžė, kad daugumoje Europos Sąjungos (ES) valstybių nacionaliniai olimpiniai komitetai finansuojami iš biudžeto ir tik keliose šalyse, įskaitant Lietuvą, jų pajamos siejamos su parama iš loterijų.

„Visose valstybėse, išskyrus Lietuvą, kuriose nacionalinių olimpinių komitetų pajamos yra siejamos su loterijų skiriama parama, yra arba valstybinis loterijų monopolis, arba valstybės reguliuojamas loterijų monopolis. (...) Lietuvoje didžiausias loterijų organizatorius ir pagrindinis akcininkas yra tas pats Olimpinis komitetas, kuris įstatymu numatytą dalį mokesčių perveda sau kaip paramą“, – aiškino M. Majauskas.

LTOK priklauso 51 proc. bendrovės „Olifėja“ akcijų, ji valdo 75 proc. loterijų verslo Lietuvoje. Pagal įstatymą loterijų organizatorius moka 5 proc. išplatintos bilietų nominalios vertės mokestį į valstybės biudžetą ir 8 proc. skiria paramos gavėjams.

Todėl 2020 metais didžiąją dalį visų LTOK pajamų, kurios siekė 11,03 mln. eurų, sudarė „Olifėjos“ skiriama parama (6,46 mln. eurų) ir jos išmokėti dividendai (3,59 mln. eurų).

M. Majausko teigimu, parama yra privaloma, todėl, Valstybinės mokesčių inspekcijos nuomone, neatitinka Labdaros ir paramos įstatyme įtvirtinto savanoriškumo principo ir savo pobūdžiu labiau panaši į mokestį.

„Absoliuti dauguma ES šalių loterijų mokesčius renka į biudžetą ir gautas pajamas paskirsto sportui, kultūrai, viešųjų paslaugų finansavimui. Tuo tarpu Lietuvos atveju sporto finansavimas organizuojamas tiesiogiai iš privataus loterijų organizatoriaus, išvengiant mokesčių mokėtojų lėšoms būtino skaidrumo ir atskaitomybės“, – tvirtino M. Makauskas.

„Skiriant finansavimą iš biudžeto būtų užtikrinta veiklos atskaitomybė, Valstybės kontrolės finansinis auditas bei privalomas viešųjų pirkimų įstatymo taikymas“, – pridūrė jis.

Parlamentarai siūlo nustatyti 13 proc. mokestį į biudžetą. Visos iš jo surinktos pajamos būtų skirtos sportui ir papildomai būtų įsipareigojama LTOK finansavimą padidinti 38 procentais.

„Dar 2018 metais Finansų ministerija siūlė didinti Olimpiniam komitetui skiriamą finansavimą net 38 proc., jei pinigai būtų skiriami skaidriai iš biudžeto. Lietuvos tautinis olimpinis komitetas šiam siūlymui tuo metu nepritarė. Manau, metas prie šios diskusijos sugrįžti“, – tikino M. Majauskas.

Pernai loterijų organizatorių skiriama parama buvo 8,5 mln. eurų, todėl papildomam 38 proc. finansavimui iš valstybės biudžeto reikės skirti apie 3 mln. eurų.

Siūloma, kad įstatymų pataisos įsigaliotų nuo 2023 metų sausio 1 dienos.