Operacijų vadovas A. Dulkys tik penktadienį vakare apibrėžė kaip turės veikti ir galimybių pasus tikrinti bei saugumo reikalavimus užtikrinti parduotuvės, paslaugų teikėjai ir kitos veiklos.

Svarbiausi pasikeitimai: net ir mažos 1 pardavėją teturinčios parduotuvės, kurios nėra būtinosios, galimybių pasus turės tikrinti prie įėjimo. Prekybos centrams leista tartis su vaistinėmis ar kitomis įstaigomis – į jas būtų galima įleisti asmenis be galimybių paso, jei įmanoma užtikrinti atskirtą patekimą, kad klientų srautai būtų atskirti irnesimaišytų.

Numatyta ir palengvinimų: be galimybių paso bus galima prisėsti prie lauko staliukų maitinimo įstaigose.

Arūnas Dulkys

Degalinėse galimybių pasai nebus reikalaujama – reikės dėvėti kaukes, laikytis 2 metrų atstumų ir kitų saugumo reikalavimų.

Galimybių pasą bus galima gauti ir tiems asmenims, kurie turi ne senesnį nei 48 valandų neigiamą COVID-19 antigeno testą (anksčiau galiojo tik mokamas PGR testas).

Prekyboje – tikrinimai prie durų

Vienas operacijų vadovo sprendimas apibrėžia, kokius naujus reikalavimus turi įgyvendinti prekybos atstovai, nelikus nei vienos darbo dienos iki pirmadienio, kuomet reikalavimai įsigalioja.

Kaip jau skelbta, be galimybių paso bus draudžiama lankytis nebūtinųjų prekių parduotuvėse, taip pat didesnėse nei 1500 kv. metrų prekybinio ploto parduotuvėse.

NUmatyta, kad jei tokios vaistinės turės atskirą patekimą iš išorės, jos galės veikti – pvz., užtikrinant patekimą atskiru tuneliu, priskiriant atskirą įėjimą, ar pan.

A. Dulkys įpareigojo užtikrinti, kad tose prekybos centruose ir kitose vietose, kur veikia keli paslaugų teikėjai, asmenų su ir be galimybių paso srautai būtų atskirti. Nesant galimybės to užtikrinti, į patalpą gali patekti tik asmenys su galimybių pasu.

Paslaugų teikimo vietos viduje netoli įėjimo į ją gali būti įrengtos vietos, kur atliekamas paslaugų gavėjų tikrinimas, kai to dėl objektyvių aplinkybių negalima atlikti lauke, ir kai užtikrinama, kad iš tokios vietos, neatlikus patikrinimo, nebus galima patekti toliau į paslaugų teikimo vietas.

Galimybių paso nereikės smulkaus remonto darbams, kurie trunka iki 15min – tai apimta ir raktų ar batų dirbtuves, siuvyklas ir pan įstaigas, esančias ne prekybos centruose.

Kurjeriai, maisto išvežiotojai, atvykstantys į prekybos centrus, taip pat turės pateikti galimybių pasus.

Kaip ir parduotuvės, degalinės taipogi turėtų būti laikomos būtinosiomis paslaugomis.

Galimybių pasus tikrinantys asmenys galės paprašyti asmens dokumento, kad įsitikintų, ar asmens tapatybė atitinka nurodytą galimybių pase.

Visi patalpoje esantys asmenys jau turi turėti galimybių pasą – tai reiškia, kad galimybių pasai turi būti tikrinami prieš patenkant į patalpas.

Nauja išimtis maitinimo įstaigoms

Maitinimo įstaigos galės prie lauko staliukų ar terasose aptarnauti ir asmenis be galimybių paso, nurodoma naiujame operacijų vadovo sprendime. Iki pat penktadienio tokia galimybė – viešojo maitinimo įstaigose priimti asmenis be galimybių paso – buvo nenumatyta. Tačiau nuo pirmadienio prie vieno lauko staliuko galės prisėsti maksimaliai 5 asmenys, arba vienos šeimos nariai.

„Lankytojai maistą ir gėrimus vartotų tik prie stalų, prie vieno stalo leidžiant būti ne daugiau nei 5 asmenims, išskyrus vienos šeimos ir (ar) vieno namų ūkio narius“, – nurodoma sprendime.

Išliktų visi esami atstumų ir apsaugos priemonių naudojimo ribojimai bei kiti reikalavimai. Atsiskaityti būtų galima tik nekontaktiniu nuotoliniu būdu.

Tačiau viduje galėtų būti aptarnaujami tik asmenys be galimybių paso – į maitinimo įstaigų vidų negalėtų patekti asmenys be šio dokumento, net ir labai trumpam.

Kai aptarnaujami asmenys su galimybių pasu, jiems ribojimai dėl kaukių dėvėjimo ir atstumų laikymosi nebūtų taikomi.

Viešbučiuose ar kitose apgyvendinimo įstaigose nuo pirmadienio jau bus galima aptarnauti klientus savitarnos principu – iki šiol maistą turėdavo patiekti darbuotojai, net jei aptarnaujami ir klientai su galimybių pasu.

Atsiimant išsinešimui užsakytą maistą, asmenys be galimybių paso turės dėvėti kaukes, kontaktas turi trukti ne ilgiau 15 minučių, o patalpa, jei ji viduje, turi būti atskira.

Tarpmiestiniame transporte – tik sėdimos vietos

Pagal A. Dulkio penktadienį priimtą sprendimą, be galimybių paso galima naudotis visomis viešojo transporto paslaugomis, tačiau laikantis numatytų saugumo priemonių. Privaloma dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes ar respiratorius), išlaikyti saugų atstumą tarp keleivių.

Tarpmiestiniam transportui numatytas ribojimas – užimti tik sėdimas vietas.

„Vežant keleivius tarpmiestinio reguliaraus susisiekimo keleivinio transporto maršrutais, specialiaisiais ir užsakomaisiais reisais būtų užimtos tik sėdimos vietos“, – rašoma A. Dulkio sprendime.

Kaip ir iki šiol, viešojo transporto stotyje ir transporto priemonėje reikėtų dėvėti kaukes.

Studentams, kurie neskiepyti – testai kas 7-10 dienų

Aukštųjų mokyklų studentai ir asmenys, besimokantys pagal tęstinio profesinio mokymo programas, norėdami dalyvauti kontaktiniuose mokymo užsiėmimuose (paskaitose, pamokose), galės nemokamai testuotis kas 7-10 dienų. Nemokami testai galios laikinai, iki spalio 15 dienos. Galimi ir PGR ir antigeno testai.

Su galimybių pasu visos kontaktiniu būdu teikiamos paslaugos yra neribojamos, teikiamos tik rekomendacijos.

Ikimokyklinis, priešmokyklinis, pirminis profesinis mokymas, neformalusis vaikų švietimas ir švietimo pagalba gali būti teikiama be galimybių paso.

Medicininės paslaugos nebus ribojamos – kai kuriais atvejais reikia testo

Sveikatos priežiūros paslaugas, pvz., lankytis poliklinikose, atlikti įvairiais planines procedūras, ir toliau bus galima be galimybių paso.

Teikiant skubiąją pagalbą bus atliekamas COVID-19 testas, tačiau nebus laukiama testo rezultato.

Teikiant planines stacionarines paslaugas reikės turėti ne vėliau nei prieš 72 valandas atliktą COVID-19 testą ir turėti neigiamą atsakymą. Šis reikalavimas netaikomas persirgusiems ar paskiepytiems nuo COVID-19.

Psichologinė pagalba, psichoterapinės paslaugos, šeimos medicinos paslaugos ir planinės ambulatorinės specializuotos paslaugos (pvz., kardiologo, oftalmologo ir pan.) kol kas bus teikiamso be testavimo tačiau vėliau tokie reikalavimai gali atsirasti, jei pandeminė situacija prastėtų.

Darbuotojai toliau privalės tikrintis, ar neserga

Nepasiskiepiję ir COVID-19 nepersirgę darbuotojai, neturintys imuniteto ligai, ir toliau turės privalomai testuotis, didelė dalis kas 7-10 dienų. Naujai į sąrašus nuo rugsėjo 13 dienos įtraukiami gamybos įmonių darbuotojai.

Šiuo metu bent vieną kartą prieš pradedant veiklą testuotis turi kultūros ir meno sektoriaus darbuotojai, fizinio aktyvumo ir aukštro meistriškumo sportininkai, grožio paslaugas teikiantys darbuotojai, apgyvendinimo paslaugas teikiantys asmenys.

Periodiškai, kas 7-10 dienų, privalo testuotis asmens sveikatos priežiūros specialistai, socialinių paslaugų, švietimo paslaugų, laisvalaikio ar pramogų, kultūros, meno paslaugų (renginių organizavimo ir lankytojų aptarnavimo) paslaugų teikėjai, vaistinių darbuotojai, krovinių ir keleivių vežimo veiklos darbuotojai, viešojo administravimo įstaigų , profesinės karo tarnybos darbuotojai, taip pat ir tie, kurių veikla susijusi su masiniu migrantų antplūdžiu, gamybos darbuotojai.

Tai dar ne viskas: ir periodiškai, ir prieš pradėdami veiklą privalo testuotis maitinimo sektoriaus veiklos, mažmeninės prekybos veiklos, laisvalaikio ir ar pramogų paslaugų teikimo darbuotojai, apimant baseinų ir pirčių paslaugas, žaidimų kambarius, šokius, diskotekas, kino teatrus, naktinius klubus ar barus, lošimo automatus, bingo salonus, ir kitas įstaigas.

Kontaktinės paslaugos – pagal patvirtintą sąrašą

Kaip jau skelbta anksčiau, Vyriausybė ekstremalios situacijos nutarimu apibrėžė, kad kontaktinėmis paslaugomis asmenys be galimybių paso naudotis nebegalės, išskyrus patvirtintą sąrašą.

Patvirtintas sąrašas nesikeičia: