„Jeigu rekomendacijos bus neatsižvelgiamos, tai neturėsime progos pajudėti iš vietos, kur esame dabar. Lietuva išsiskiria savo finansavimosi kampu, kad įmonės labai daug finansuojasi iš savo įmonių partnerių, tiekėjų. Beveik lyderiaujame Europoje pagal savo balanse turimus prekybos kreditus, tai yra, skolas tiekėjams, bet esame viena iš tų šalių, kur turi labai nedidelę dalį paskolų“, – antradienį spaudos konferencijoje kalbėjo LB Finansinio stabilumo departamento direktorius Jokūbas Markevičius.

„Mūsų paskolų ir BVP santykis pastaraisiais metais irgi traukėsi, kalbant apie įmones“, – pridūrė jis.

Pasak jo, kai įmonės, negalėdamos pasiskolinti iš kredito įstaigų, skolinasi iš kitų įmonių ar savo tiekėjų, tai „nebūtinai yra visada tvaru“.

„Situacijai nesikeičiant tas ir išliktų, bet mes vis dėlto norime, kad situacija keistųsi, pati finansavimosi aplinka gerėtų taip, kad įmonės galėtų gauti finansavimą, į mūsų rinką įžengtų nauji rinkos dalyviai, matydami, kad iš tikrųjų čia yra ką kredituoti ir čia ta kreditavimo rizika yra pakankamai žinoma, aiški ir suvaldoma“, – kalbėjo J. Markevičius.

Centrinis bankas kartu su Konkurencijos taryba antradienį pristatė baigtą tyrimą ir teigia, kad esama erdvės gerinti SVV finansavimo prieinamumą. Tyrimas apėmė ikipandeminį 2018-2019 metų laikotarpį.

Konkurencijos tarybos narė Medeina Augustinavičienė teigė, kad kreditavimo galimybės pandeminiu laikotarpiu tyrime nevertinamos siekiant išvengti painiavos.

„Pandemijos metu daugelis tų paskolų, skolinimosi arba visokių kitokių priemonių buvo labai tikslingos ir specializuotos (...) Šiandien atskirti, kur buvo šitos valstybės pagalbos priemonės, o kur buvo tiesiog įmonių veiklos skolinimasis, kol kas būtų labai sunku. Tiesiog tai yra du atskiri klausimai“, – kalbėjo M. Augustinavičienė.

„Tyrimo metu šiek tiek gal ir diskutavome, ar reikėtų atsižvelgti ar ne, bet kad nebūtų didelės painiavos, tai tiesiog tiedu dalykai buvo labai aiškiai atskirti“, – aiškino ji.

J. Markevičius teigė, kad tyrimas orientavosi į 2018-2019 metus, kai pastebėta tam tikrų kreditavimo galimybių sumažėjimo ženklų. Pasak jo, pandemija gali baigtis, tačiau neišsprendus struktūrinių jau anksčiau fiksuotų problemų, šios išliks.

„Fokusavomės į tuos normalius, ikipandeminius laikus, kuomet aplinka kreditavimo turėjo būti lyg ir normali, bet mes matėme tam tikrų trikdžių, kurie ribojo įmonių galimybes pasiskolinti. Ir siekėme atliepti būtent tuos trikdžius, nes pandemija pasibaigs, o tie trikdžiai, jeigu jie liks, jie ir toliau mums sutrukdys kalbant apie įmonių plėtrą ir panašiai“, – sakė LB atstovas.

Paklausus, kodėl užtruko tyrimas, kurio išvadas norėta pristatyti jau anksčiau, J. Markevičius teigė, kad tai lėmė būtent pandemija: viena vertus, besikeičiančios aplinkybės, kita vertus, tiek centrinio banko, tiek ir paties verslo susikoncentravimas į krizinį laikotarpį.

„Jis buvo pradėtas anksčiau, tai yra, berods, 2020 metų vasarį, dar prieš prasidedant pandemijai, tačiau kai prasidėjo pandemija, mūsų tą darbą šiek tiek tai išmušė, nes tapo sunkiau ir tinkamai įvertinti aplinkybes tuo metu“, – sakė J. Markevičius.

Tyrimas atskleidė tris pagrindinius SVV finansavimo galimybes ribojančius iššūkius.

Pirma, įmonėms dažnai trūksta tinkamo užstato už paskolas, antra, stinga informacijos apie finansavimo alternatyvas ir valstybės pagalbos priemones, įmonės linkusios kreiptis paskolos tik į vieną ar du bankus, trečia, galimybes pasiskolinti riboja finansų apskaitos trūkumai ir finansinės atskaitomybės stoka – beveik trečdalis SVV įmonių nepateikia privalomų metinių ataskaitų ar nurodo turinčios neigiamą kapitalą.

Abi institucijos pateikė viešai konsultacijai kelių krypčių rekomendacijas, kaip pagerinti padėtį.

Siūloma didinti valstybės pagalbos tikslingumą ir efektyvinti nemokumo procesus, mažinti SVV administracinę naštą ir didinti įmonių finansinį raštingumą, didinti įmonių informuotumą apie finansines alternatyvas, stiprinti įmonių finansinę atskaitomybę.

Rudenį Lietuvos bankas ir Konkurencijos taryba įvertins viešos konsultacijos rezultatus ir pateiks konkrečius pasiūlymus dėl SVV finansavimo pagerinimo.