Vlado Jurgučio premijoa siekia 10 tūkst., o premija už ekonomikos srities disertaciją – 5 tūkst. eurų.

„Šiomis premijomis siekiame paskatinti mokslininkus daugiau dėmesio skirti ilgalaikiams socialiniams procesams, kurie neabejotinai darys didžiulę įtaką ateities pasauliui. Kaip rodo pastarųjų penkerių metų premijų patirtis, mokslininkai kasmet sugeba mus nustebinti tiek pasirinktomis temomis, tiek taikomais metodais“, – sako Lietuvos banko valdybos narys Marius Jurgilas.

Iš pernai pateiktų ekonomikos mokslo darbų Vlado Jurgučio premija skirta Audingai Baltrūnaitei už aktualų mokslinį darbą apie ryšį tarp politinių partijų rėmimo ir viešųjų interesų baigties, o premija už ekonomikos srities disertaciją – Karoliui Liaudinskui, nagrinėjusiam Lietuvos ir kitų Europos šalių finansiunių tarpininkų kainodarą, rizikos valdymą ir racionalumą. Pernai pateikta 10 paraiškų gauti premijas.

Tiek Vlado Jurgučio premiją, tiek premiją už ekonomikos srities disertaciją gali gauti visi Lietuvos pilietybę turintys mokslininkai, dirbantys tiek Lietuvos, tiek užsienio universitetuose, taip pat užsieniečiai, kurių mokslinė veikla siejasi su Lietuvos mokslo institucija. Pastarieji turi pateikti bendradarbiavimą įrodančius dokumentus. Paraiškas reikia siųsti el. paštu infolb. lt

Vlado Jurgučio premija skiriama už reikšmingus mokslinės veiklos rezultatus per pastaruosius penkerius metus – publikuotus mokslinius straipsnius, išleistas mokslo monografijas ar pan. Ji siekia 10 tūkst. eurų. Ankstesnių metų kandidatai, negavę premijos, gali pakartotinai teikti paraiškas.

Jaunieji mokslininkai, pretenduojantys į premiją už ekonomikos srities disertaciją, turėtų būti ją apsigynę per paskutinius dvejus metus iki einamųjų metų rugpjūčio 1 dienos. Ši premija yra 5 tūkst. eurų.