Vien antrojo ketvirčio pelnas buvo 15,5 mln. eurų ir, palyginti su 12,5 mln. eurų pelnu prieš metus, padidėjo 24 proc., per „Nasdaq“ Vilniaus biržą pranešė Šiaulių bankas.

Banko administracijos vadovas Vytautas Sinius teigė, jog esant aukštam ekonomikos aktyvumui ir vartojimu, toliau didėja klientų finansavimo apimtys.

„Dažniau skolinasi tiek verslo, tiek privatūs klientai, be to, antrą ketvirtį būsto paskolų pardavimai vėl gerino rekordus“, – pranešime sakė jis.

Pirmąjį pusmetį grynosios palūkanų pajamos augo 1 proc. iki 38 mln. eurų, grynosios paslaugų ir komisinių pajamos augo 10 proc. iki 8,4 mln. eurų.

Pernai per pirmą pusmetį buvo suformuota 8,3 mln. eurų atidėjinių blogoms paskoloms. Nepasitvirtinus nepalankiam prognozių scenarijui, didžiajai daliai dėl COVID-19 atidėtų paskolų mokėjimų grąžinimo terminui suėjus bei nepastebėjus paskolų portfelio reikšmingų blogėjimo tendencijų, per pirmą šių metų pusmetį buvo suformuota 0,9 mln. eurų atidėjinių.

Banko grupės išlaidų ir pajamų santykis pusmečio pabaigoje siekė 40,4 proc. (praėjusių metų atitinkamo periodo – 39,0 proc.), o nuosavo kapitalo grąža – 15,4 proc. (praėjusių metų – 13,2 proc.).

Šiaulių banko akcijos kotiruojamos biržos Oficialiajame prekybos sąraše.