Kaip rašoma pranešime spaudai, su imunizacijos iššūkiais susiduria daugiau darbuotojų įdarbinančios bendrovės – žemiausią, iki 9 proc. imunizaciją pasiekusiose įmonėse vidutiniškai dirba 91 darbuotojai. Tuo tarpu kitose decimilėse esančiose bendrovėse vidutiniškai dirba nuo 34 iki 67 darbuotojų. Aukščiausios imunizacijos įmonėse vidutiniškai dirba 54 darbuotojai.

„Didesnius darbo užmokesčius mokančios bendrovės turi aukštesnį imunizacijos lygį, taip pat šios bendrovės turi aukštesnį kredito reitingą, – sako „Scorify“ Verslo sprendimų vadovė Jurga Tamašauskaitė – Tiesa, visos Statistikos departamento paskelbtos įmonės patenka į žemos rizikos (B klasę) klasę, tačiau ir šios klasės viduje įmonių rizikingumas skiriasi – žemiausios imunizacijos bendrovių rizika nuo pasiekusių aukščiausių rezultatų skiriasi 30 punktų.

Įmonės kreditingumo vertinimas dažniausiai atspindi ne tik finansinę įmonės būklę, bet nemažai pasako ir apie įmonės valdyseną ir, dažnai, įmonės vidinę kultūrą.

„Aukštesnio kreditingumo ir aukštesnių atlyginimų įmonės turi galimybę samdyti aukštesnės kvalifikacijos ir išsilavinimo darbuotojus, taip pat tokios bendrovės papildomai investuoja į darbuotojų gerovę ir sveikatą, todėl, tikėtina, didesnį dėmesį šioms sritims skyrė ir per pandemiją. Dėl to šiuo metu jos turi geresnius imunizacijos rodiklius“, – sako J.Tamašauskaitė.

Pasak jos, vis dažniau būsimi darbuotojai prieš keisdami darbą, atkreipia dėmesį į įmonės kredito reitingą. Šis rodiklis atspindi ir kokybinius bendrovės vidaus kultūros parametrus, o šiuo metu koreliuoja ir su imunizacijos lygiu.

„Kadangi Statistikos departamentas paskelbė tiktai 20 tūkst. organizacijų duomenis, tad pagal likusių įmonių kredito reitingus bei darbo užmokesčius galima nuspėti jų imunizacijos lygį bei rūpinimąsi darbuotojų gerove“, – sako „Scorify“ atstovė.