Taryba nustatė, kad 2018 metų pabaigoje savivaldybė su „Palangos komunaliniu ūkiu“ sudarė sutartį ir savo įmonei pavedė teikti įvairias paslaugas. Sudarydama sutartį savivaldybė rėmėsi vidaus sandorio, numatyto Viešųjų pirkimų įstatyme, išimtimi.

Pagal sutartį savivaldybė įsigijo ir kitas, į išimtį nepatenkančias pastatų administravimo, statybos darbų ir statinio projektavimo paslaugas. Anot tarybos, taip savivaldybė ribojo konkurenciją, nes privilegijavo savo įmonę ir nesudarė galimybių kitoms bendrovėms konkuruoti su „Palangos komunaliniu ūkiu“ dėl paslaugų teikimo.

„Vidaus sandorio išimtis leidžia savivaldybėms neorganizuoti konkurencingos procedūros tik griežtai pagal Viešųjų pirkimų įstatyme numatytas sąlygas. Konkurencijos taryba principingai vertins bet kokius konkurencijos ribojimus, kurie atsiranda bandant per plačiai naudotis minėta išimtimi“, – pranešime sakė Konkurencijos tarybos pirmininkas Šarūnas Keserauskas.

Palangos miesto savivaldybė įpareigota per tris mėnesius nutraukti pažeidimą ir organizuoti konkursą.

Nutarimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui.