Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) liepos 12 dieną atmetė „INVL Asset Management“ ir LB skundus ir paliko galioti Vilniaus apygardos administracinio teismo pernai vasarį priimtą sprendimą, kuriuo bendrovei skirtos baudos dydis sumažintas nuo 140 tūkst. iki 100 tūkst. eurų.

„Teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas nustatė bylai svarbias aplinkybes, visapusiškai ir objektyviai jas ištyrė, atskleidė bylos esmę. „INVL Asset Management“ nesutikimas su pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvais savaime nedaro šio sprendimo neteisėtu. (...) Šiuo konkrečiu atveju nėra pagrindo daryti išvados, kad pirmosios instancijos teismo atliktas teisinis vertinimas galėjo lemti neteisingą bylos išsprendimą“, – rašoma LVAT nutartyje.

LVAT taip pat netikino LB prašymo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį, kuria konstatuota, kad 40 tūkst. eurų baudos dalis buvo skirta nepagrįstai, nes centrinis bankas nekonkretizavo bendrovei nustatytų prievolių bei nenustatė, kad dėl to „INVL Asset Management“ būtų gavusi pajamų, kitokios turtinės naudos ar padariusi žalos.

Lietuvos bankas pats nenurodė, kokias priemones, skirtas vertinti, ar įmonė efektyviai vykdo jai pavestas valdymo funkcijas, valdymo įmonė turi patvirtinti, apeliuodamas į tai, kad „INVL Asset Management“, veikdama apie 30 metų finansų rinkoje, jas turi nustatyti pati savo nuožiūra. Toks aiškumo stokojantis požiūris negali būti pagrindas konstatuoti pažeidimo“, – teigiama LVAT nutartyje.

LB 140 tūkst. eurų baudą „INVL Asset Management“ skyrė pernai gegužę, taip pat įspėjo įmonę dėl teisės aktų pažeidimų, susijusių su kolektyvinio investavimo subjektų valdymu ir klientų finansinių priemonių portfelių valdymu. Centrinis bankas tuomet nurodė kad pažeidimus nustatė atlikdamas tikslinį planinį valdymo įmonės veiklos inspektavimą ir įpareigojo bendrovę juos pašalinti.

„Invalda INVL“ ir su ja susijusios įmonės užsiima įvairia investicine veikla, turto valdymu ir priežiūra, metalo ir medienos apdirbimu bei didmenine prekyba, informacinių sistemų kūrimu ir priežiūra, teikia žemės ūkio paskirties žemės administravimo, finansų ir buhalterinės apskaitos bei kitas paslaugas.

„Invalda INVL“ akcijos kotiruojamos „Nasdaq“ Vilniaus biržos Papildomajame prekybos sąraše.