Istoriškai vidaus rinkoje paklausiausios būdavo trumpos ir vidutinės (iki 10 m.) trukmės Vyriausybės vertybinių popierių emisijos. Užsienio rinkose Finansų ministerija skolinosi ilgai (10-30 metų) trukmei ir taip užtikrino balansą tarp skolinimosi kaštų bei refinansavimo rizikos.

Šiuo metu Finansų ministerijos darbuotojai aktyviai dirba siekdami užtikrinti galimybę vidaus rinkoje pildyti Liuksemburgo biržoje listinguojamas euroobligacijų emisijas, taip sudarant sąlygas vidaus investuotojams įsigyti didesnio likvidumo, o Lietuvai – mažesnio pelningumo Vyriausybės vertybinius popierius.

Vidaus rinkoje vertybiniai popieriai platinami pirmadieniais Nasdaq OMX Vilnius organizuojamuose Vyriausybės vertybinių popierių (VVP) aukcionuose. Pastaruoju metu platinamos 5 skirtingų trukmių – 3, 5, 6, 7 ir 10 metų likutinės trukmės – VVP emisijos. Svarstome aukcionuose pasiūlyti iki 15 metų trukmės euroobligacijas, atsižvelgiant į jų nominalią vertę, atkarpą ir potencialų patrauklumą investuotojams.