Ministerija siūlo, kad Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) įtrauktų į būsimo 700 MHz dažnių juostos radijo dažnių aukciono sąlygas įpareigojimą, pagal kurį šios dažnių juostos radijo dažnius įsigiję mobiliojo ryšio operatoriai turėtų juos naudoti bendrai bent jau tam tikrose teritorijose, pavyzdžiui, valstybinės reikšmės magistraliniuose ir krašto keliuose, atokiose Lietuvos teritorijose.

Konkurencijos taryba atkreipia ministerijos dėmesį, kad toks bendras radijo dažnių naudojimas gali lemti sumažėjusią operatorių konkurenciją, sumenkusias paskatas ilguoju laikotarpiu investuoti į inovacijas ir tinklo pagerinimus, dėl ko vartotojai patirtų žalą.

„Kaštų sutaupymai, kurie galėtų atsirasti dėl bendro dažnių naudojimo, taip pat savaime nebūtinai nulemtų mažesnes paslaugų kainas, jeigu mažinti paslaugų kainų operatorių neskatins iš konkurentų patiriamas spaudimas“, – ministerijai išsiųstame rašte teigė Konkurencijos taryba.

Anot jos, tokia rizika ypač aktuali koncentruotose rinkose, kuriose veikia nedaug ūkio subjektų, egzistuoja aukšti įėjimo į rinką barjerai, prekės ar paslaugos yra pakankamai homogeniškos, o jų kainos skelbiamos viešai.

Konkurencijos tarybos ekspertams kilo abejonių, ar įpareigojimas visiems Lietuvoje veikiantiems operatoriams bendrai naudoti 700 MHz dažnių juostos radijo dažnius, kurie bus pagrindiniai (ar vieni pagrindinių dažnių) vystant 5G technologiją, būtų būtinas ir proporcingas.

Konkurencijos tarybos žiniomis, įpareigojimo visiems operatoriams bendrai naudoti tuos pačius dažnius nėra įtvirtinta jokioje kitoje Europos Sąjungos valstybėje.

Gegužę skelbta, kad 5G plėtrai bus rengiamas investicinis projektas šios infrastruktūros įrengimui tarptautiniuose transporto koridoriuose „Via Baltica“ ir „Rail Baltica“. Naujos kartos ryšys šiose magistralėse turėtų atsirasti iki 2025 metų.

RRT vadovas Feliksas Dobrovolskis gegužės pabaigoje išsakė viltį, kad 5G ryšio plėtrai reikalingi dažnių aukcionai bus paskelbti jau pirmąjį šių metų pusmetį.

Ministerija yra komentavusi BNS, jog tikimasi, kad 5G ryšio plėtra bus pradėta dar šiemet. Kitais metais 5G interneto tinklas jau turėtų pradėti funkcionuoti Vilniuje, o 2023 metais – penkiuose didžiausiuose Lietuvos miestuose. Ministerija teigė sieksianti, kad iki 2025 metų šis ryšys būtų prieinamas 95 proc. šalies teritorijos.