Albinas Zananavičius šią savaitę Vašingtone dalyvavo antrajame specialios aukšto lygio transatlantinės darbo grupės susitikime, praneša Energetikos ministerija.

„Siekis stiprinti parengtį kibernetinėms atakoms prieš energetinę infrastruktūrą išlieka prioritetiniu visų šalių nacionalinio saugumo klausimu (...) Todėl privalome dirbti kartu tiek dalinantis gerąja patirtimi, tiek išmoktomis pamokomis šioje srityje“, – pranešime sako A. Zananavičius.

Darbo grupės narės sutarė toliau tęsti bendradarbiavimą, įgyvendinant veiksmų plane užsibrėžtus tikslus. Pavyzdžiui, vienas svarbiausių tikslų Lietuvai ir kitoms Baltijos šalims yra kibernetinio saugumo pajėgumų stiprinimas Baltijos šalims sinchronizuojantis su kontinentinės Europos tinklais.

Vizito metu A. Zananavičius taip pat susitiko su JAV Energetikos ir Valstybės departamentų, Kongreso, energetikos kompanijų atstovais. JAV atstovai patvirtino paramą Lietuvai, nuosekliai siekiančiai didesnės energetinės nepriklausomybės ir energetinio saugumo.

Pasak pranešimo, JAV ir toliau išlaikys paramą energetinio saugumo klausimams Europoje, įskaitant gamtinių dujų diversifikaciją ir dujotiekį „Nord Stream 2“ bei branduolinę saugą ES kaimynystėje.

Darbo grupė, skirta stiprinti bendradarbiavimą tarp JAV ir Europos šalių kibernetinio energetinio saugumo srityje, įkurta 2019 metais, Vilniuje vykusio antrojo Partnerystės dėl transatlantinio bendradarbiavimo (angl. Partnership for transatlantic energy cooperation, P-TEC) susitikimo metu.

Darbo grupei pirmininkauja Lietuva ir JAV, o jos veikloje dalyvauja kitos šalys narės – Estija, Latvija, Lenkija, Bulgarija ir Kroatija.