Prognozuojama, kad 2022 metais BVP augimas sieks 4,4 proc., o 2023–2024 metais ūkio plėtra turėtų kasmet būti po 3,5 proc., penktadienį pranešė Finansų ministerija.

Kovą ministerija prognozavo, jog BVP šiemet augs 2,6 proc., o 2022–2023 metais šalies ekonomika turėtų augti vidutiniškai po 3,2 proc. per metus.

Anot ministerijos, sparčiau augti Lietuvos ekonomikai leidžia augantis imunitetą įgijusių žmonių skaičius, mažėjantys ūkinės veiklos suvaržymai ir palankesnė išorės aplinka.

Numatoma, kad situacija darbo rinkoje gerės – šiemet nedarbo lygis sieks 7,6 proc., palyginti su 8,5 proc. pernai, o užimtų gyventojų skaičius, po 1,5 proc. nuosmukio pernai, išaugs 0,4 procento.

Gyventojų ekonominį aktyvumą ir užimtumo augimą turėtų paskatinti laisvėjantys ūkinės veiklos suvaržymai ir prasidedantis „Naujos kartos Lietuva“ plano įgyvendinimas. Numatoma, kad 2022 metais užimtų gyventojų skaičius padidės 1,2 proc., o nedarbo lygis sumažės iki 6,8 procento.

Pasak ministerijos, vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio pokyčio projekcija šiems metams didinama nuo 5,2 proc. iki 7,9 procento. 2022 ir vėlesniais metais darbo užmokesčio augimo tempas kiek sulėtės, tačiau išliks virš 5 proc. per metus.

„Tiek 2021 metais, tiek ir 2022–2024 metų laikotarpiu darbo užmokesčio augimo tempas viršys infliaciją, todėl darbuotojų perkamoji galia ir toliau augs“, – teigiama pranešime.

Numatoma, kad šiemet vidutinė metinė infliacija padidės iki 2,6 procento. 2022 metais infliacijos tempas turėtų lėtėti iki 2,2 proc., o 2023–2024 metais siekti 2 procentus. Pasak ministerijos, spartėjant ūkio augimui ir laisvėjant karantino apribojimams, trumpuoju laikotarpiu išlieka rizika dėl spartesnio infliacijos tempo didėjimo.

Investicinį procesą šalyje vidutiniu laikotarpiu skatins pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę įgyvendinami projektai, atsigavusios verslo investicijos ir Europos Sąjungos (ES) fondų lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimas. Bendrojo pagrindinio kapitalo formavimas (investicijos) šiemet galėtų augti 6,4 proc., o 2022–2024 metais vidutiniškai po 8 proc. per metus.

Vakcinavimo procesui įgavus pagreitį, gerėjant gyventojų finansinei padėčiai ir mažėjant ūkinės veiklos suvaržymams namų ūkių vartojimo išlaidos per 2021 metus galėtų augti 4 procentais. Vidutiniu laikotarpiu darbo užmokesčiui didėjant spartesniu tempu nei kainos, namų ūkių vartojimo išlaidos 2022–2024 metais galėtų augti vidutiniškai 3,8 proc. per metus.

Pasak ministerijos, sparčiau atsigaunanti užsienio paklausa ir Lietuvos eksportuotojų gebėjimas pasinaudoti pandemijos suteiktomis galimybėmis sudaro pagrindą tikėtis spartesnės, nei buvo numatyta pavasarį, Lietuvos prekių ir paslaugų eksporto plėtros. 2021 metais tikėtinas 8 proc. prekių ir paslaugų eksporto augimas. Numatoma, jog vėlesniais vidutinio laikotarpio metais prekių ir paslaugų eksportas vidutiniškai galėtų augti apie 7 proc. per metus.