Konkurencijos taryba pernai pripažino, kad UAB „Palink“ darė spaudimą 7 tiekėjams išnaudoti preliminarų pardavimo skatinimo priemonėms numatytą biudžetą ir pažeidė Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymą, draudžiantį tokius veiksmus.

Kaip teigiama teismo sprendime, įstatymas draudžia mažmeninės prekybos įmonei, kuri laikoma didesnę ekonominę galią rinkoje turinčiu ūkio subjektu, reikalauti, kad tiekėjas tiesiogiai ar netiesiogiai apmokėtų dalį mažmeninės prekybos įmonės arba kartu su šia įmone vykdomo pardavimo skatinimo išlaidų ar kitokiu būdu už jas atlyginti. Nustatyta šio draudimo išimtis, pagal kurią mažmeninės prekybos įmonei leidžiama raštu susitarti su tiekėju dėl apmokamų išlaidų dydžio ir numatomų taikyti pardavimo skatinimo veiksmų, tačiau šiuo atveju tokio susitarimo nebuvo, todėl skundo dalį dėl Konkurencijos tarybos nutarimo panaikinimo teismas atmetė.

Teisėjų kolegijos įsitikinimu, nors atsakovė ir paskyrė artimą sankcijos vidurkiui pagal aptariamą įstatymą baudą, tačiau pakankamai nepagrindė, kodėl skirta didesnė, nei įstatyme nustatytos sankcijos vidurkis, bauda, bei neatsižvelgė į savo praktiką skiriant baudą ir ją individualizuojant analogiškų pažeidimų atveju. Teismas, atsižvelgęs į pažeidimo pobūdį, mažą pažeidimo mastą, vidutinę trukmę, padarė išvadą, kad atsakovė nepagrįstai pareiškėjai skyrė didesnę nei baudos vidurkis baudą, todėl patenkino UAM „Palink“ prašymą sumažinti jai Konkurencijos tarybos paskirtą baudą.

Šis sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.