Įvykus viešajam konkursui, savivaldybės taryba savo nustatyta tvarka pakartotinai nustatytų rinkliavos dydį, atsižvelgdama į konkurso dalyvių pasiūlytą didžiausią vietinės rinkliavos dydį.

Tokį Rinkliavų įstatymo pakeitimo projektą įregistravo įvairioms Seimo frakcijos priklausantys Seimo nariai: Mindaugas Skritulskas, Eugenijus Gentvilas, Andrius Kupčinskas, Edmundas Pupinis, Andrius Bagdonas, Viktoras Fiodorovas, Saulius Skvernelis, Kęstutis Vilkauskas, Eugenijus Sabutis, Julius Sabatauskas, Jonas Gudauskas.

Priėmus siūlomas pataisas, anot jų, savivaldybės taryba (o ne konkursas) nustatytų rinkliavos dydį ir tik tarybai nustačius rinkliavos dydį, būtų išduodamas leidimas.

Siūlomu projektu siekiama sudaryti aiškesnes ir palankesnes sąlygas savivaldybėms nustatyti vietinės rinkliavos dydžius už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą, kas yra išimtinė savivaldybių konstitucinė kompetencija.

„Praktikoje dažnai pasitaiko atvejų, kuomet daugiau negu vienas asmuo prašo išduoti leidimą vykdyti tokią veiklą, todėl ir susidaro kebli situacija, kaip, kokiu būdu ir kriterijais išaiškinti juridinius ir fizinius asmenis, kuriems suteikiama pirmumo teisė įsigyti leidimą. Šiuo metu pirmumo teisę teikti paslaugas savivaldybės suteikia įvairiai, pavyzdžiui, rengia loterijas. Dažnai šių loterijų dalyviai, siekdami padidinti savo galimybes laimėti, dalyvauja su keliais susijusiais asmenimis. Tokiu atveju, de facto, įgyjamas pranašumas prieš kitus dalyvius, arba, kitaip tariant, yra pažeidžiamas lygiateisiškumo principas“, – sakoma dokumento aiškinamajame rašte.

Atsižvelgiant į tai, siūloma įstatyme įtvirtinti leidimą savivaldybėms rinkliavos dydį nustatyti konkurso būdu, remiantis ekonominiu tikslingumu, išsiaiškinus objektyvius rinkliavos dydžius, jie būtų tvirtinami savivaldybių tarybų sprendimu.

Šiuo metu pagal Rinkliavų įstatymą, savivaldybės taryba turi teisę nustatyti vietinę rinkliavą už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą. Tačiau šiuo metu nėra aiškaus reglamentavimo, leidžiančio savivaldybėms rinkliavos dydį nustatyti konkurso būdu.