Tuo tarpu bendrovės KN šių metų 3 mėn. pardavimo pajamos siekė 15 mln. eurų, arba 24,2 proc. mažiau, lyginant su 2020 m. 3 mėn. (atitinkamai 19,8 mln. eurų).

KN įmonių grupės šių metų 3 mėn. grynasis pelnas (nuostoliai) buvo (9,1) mln. eurų, arba 8,7 mln. eurų didesni, lyginant su 2020 m. 3 mėn. ((0,4) mln. eurų). To paties laikotarpio bendrovės grynasis pelnas (nuostoliai) buvo (9,2) mln. eurų, arba 8,9 mln. eurų didesni, lyginant su atitinkamu laikotarpiu pernai ((0,3) mln. eurų).

KN įmonių grupės šių metų 3 mėn. koreguotas grynasis pelnas (nuostoliai) buvo 0,04 mln. eurų, arba 3,9 mln. eurų mažesni, lyginant su pirmais 3 praėjusių metų mėn. (3,9 mln. eurų).

Grupės EBITDA aptariamu laikotarpiu sudarė 7,3 mln. eurų, arba 39,2 proc. mažiau, lyginant su 2020 m. 3 mėn. (12 mln. eurų).

Kaip praneša KN, reguliuojamos SGD veiklos pardavimo pajamos sudarė 8,9 mln. eurų ir buvo 2,5 mln. eurų arba 21,9 proc. mažesnės lyginant su tuo pačiu 2020 m. laikotarpiu (11,4 mln. eurų). Mažesnėms pajamoms įtakos turėjo mažesnės dujinimo apimtys, lyginant su atitinkamu 2020 m. laikotarpiu, ir 2021 m. saugumo dedamosios proporcingas mažinimas, atsižvelgiant į per 2014 – 2019 m. laikotarpį susidariusią Bendrovės reguliuojamai veiklai nustatytą investicijų grąžą viršijusią sumą, siekiančią 1,9 mln. eurų.

Pajamos iš SGD komercinės veiklos per 2021 m. 3 mėn. buvo 1,4 mln. eurų, arba 40 proc. didesnės lyginant su tuo pačiu 2020 m. laikotarpiu (1 mln. eurų).

2021 m. 3 mėn. naftos terminalų pajamos buvo 2,1 mln. eurų mažesnės lyginant su tuo pačiu 2020 m. laikotarpiu.