„Pajamų augimą lėmė aukštesnės pajamos iš Elektrėnų komplekso kombinuoto ciklo bloko lanksčiosios gamybos segmente dėl didesnių pagamintos elektros kiekių, kuriuos lėmė palankios rinkos.

Taip pat grupės pajamos išaugo dėl didesnių pajamų iš elektros energijos pardavimų verslo klientams sprendimų klientams segmente bei didesnių pajamų iš elektros energijos skirstymo dėl didesnių paskirstytų kiekių tinklų segmente”, – per „Nasdaq” Vilniaus biržą paskelbtame pranešime nurodo grupė.

Koreguota EBITDA (pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą bei amortizaciją) rodiklis 2021 metų sausio–kovo mėnesiais siekė 91,9 mln. eurų ir buvo 18,6 proc. didesnis, palyginti su atitinkamu laikotarpiu 2020 metais, kai jis siekė 77,5 mln. eurų.