„Laikini parduotuvių uždarymai ženkliai darė įtaką grupės generuojamai apyvartai, uždirbtam pelnui bei atitinkamai – finansiniams rodikliams. Vadovybės skaičiavimais, grupė per 3 mėnesius dėl besitęsiančios COVID–19 pandemijos ir laikino parduotuvių uždarymo prarado apie 30 mln. eurų apyvartos (su PVM), atitinkamai negavo apie 9 mln. eurų bendrojo pelno ir neuždirbo apie 2,5 mln. eurų pelno prieš apmokestinimą“, – teigiama per „Nasdaq“ Vilniaus biržą paskelbtame pranešime.

„Aprangos“ grupės neaudituotas konsoliduotas nuostolis prieš apmokestinimą per 2021 metų tris mėnesius sudarė 3 mln. eurų, kai 2020 metų atitinkamu laikotarpiu nuostolis siekė 2,2 mln. eurų.

„Aprangos“ grupės EBITDA (pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą bei amortizaciją) per 2021 metų tris mėnesius siekė 2,1 mln. eurų, kai atitinkamu 2020 metų laikotarpiu EBITDA sudarė 2,8 mln. eurų.