Audituotais duomenimis, per praeitus metus „NRD Cyber Security“ uždirbo 321 tūkst. eurų, t. y., 38 proc. daugiau negu per tą patį ataskaitinį laikotarpį 2019 metais, kai buvo gauta 232 tūkst. eurų grynojo pelno.

2020 metais pajamos iš privačiojo sektoriaus, palyginti su atitinkamomis 2019 metų pajamomis, paaugo daugiau nei 3 kartus: 2020 metais sudarė 25 proc. visų įmonės „NRD Cyber Security“ pajamų, o 2019 metais – 9 proc.

„NRD Cyber Security“ bendra investicijų į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą suma 2020 metų pabaigoje pasiekė 1,8 mln. eurų, iš kurių 997 tūkst. eurų sudarė iš Europos Sąjungos gautos finansavimo lėšos, o likusią sumą – įmonės nuosavos lėšos. Per 2020 metus šiam tikslui skirta 1 mln. eurų, iš kurių 567 tūkst. eurų sudarė Europos Sąjungos finansavimas, o likusią sumą – įmonės nuosavos lėšos.