Vilniaus apygardos administracinis teismas ketvirtadienį atmetė „Samsono“ skundą – bendrovė prašė įpareigoti Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą (VMVT) iš naujo nagrinėti jos pretenziją dėl galimai neteisėto „Biovelos“ ženklo naudojimo ant mėsos gaminių, pagamintų ne pagal ekologinės gamybos taisykles.

„Samsonas“ tvirtino, kad užrašas „Biovela“ – termino „bio“ vedinys – galbūt pažeidžia Europos Sąjungos reglamentą dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo bei Lietuvos teisės aktus dėl vartotojų informavimo apie maistą.

VMVT konstatavo, kad užrašas „Biovela“ yra teisėtas, nes jis nėra nurodytas ES reglamente kaip termino „ekologiškas“ reikšmė, jis taip pat nėra šio termino vedinys ar mažybinė forma. Tarnybos teigimu, žodis „Biovela“ yra dirbtinis simbolinis pavadinimas, neturintis jokios prasmės, be to, tai yra įmonės pavadinimo dalis.

Tarnyba taip pat pažymėjo, kad „Biovelos“ įmonių produkcijos etiketėse grafiškai ir žodžiais pateikiamas ženklas yra išskirtinio spalvų derinio ir skiriasi nuo nacionalinio bei ES ekologinės gamybos simbolių bei neturi sąsajų su ekologine gamyba.

Teismo teigimu, atsakydama „Samsonui“ tarnyba nurodė teisės aktus, kuriais remtasi priimant sprendimą dėl „Biovelos“ ženklo teisėtumo, todėl jos atsakymas buvo išsamus ir pagrindo jį panaikinti nėra.

Teismo sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

VMVT duomenimis, „Biovela“ turi 13 registruotų prekės ženklų, kuriuose vartojamas žodis „Biovela“ ir vieną Europos Sąjungos ženklą „Biovela Stix“ – jai ji ženklina pagamintus mėsos produktus.