„Nepatikimi gamintojai ir tiekėjai negalėtų dalyvauti vykdant elektroninių ryšių veiklą Lietuvoje, ypač diegiant 5G infrastruktūrą“, – pirmadienį Seime spaudos konferencijoje teigė ministras.

Jo teigimu, Seimui netrukus bus teikiamos pataisos, kurios įpareigotų RRT prašyti specialios komisijos įvertinti įmonių atitiktį nacionalinio saugumo požiūriu.

„Sieksime užtikrinti, kad radijo ryšių skyrimas ir naudojimas atitiktų nacionalinio saugumo interesus. RRT turės pareigą kreiptis į vyriausybinę strateginių įmonių sandorius tikrinančią komisiją dėl vertinimo, kai bus skiriami radijo ryšio dažniai, kai keičiami gamintojai ar tiekėjai, kai gaunama informacija, kad galimai naudojami nepatikimi gamintojai ar tiekėjai“, – teigė A. Anušauskas.

Pasak jo, nacionalinio saugumo interesų neatitinkantys gamintojai ar tiekėjai turės būti pakeisti iki 2025 metų gruodžio pabaigos.

Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko Lauryno Kasčiūno teigimu, Lietuvai dabar nustatyti 5G ryšio diegėjų ir technologijų gamintojų vertinimo kriterijus yra palankus tarptautinis kontekstas, nes 2020 metais Europos Komisija visoms Europos Sąjungos valstybėms leido imtis priemonių siekiant užtikrinti, kad 5G ryšys būtų saugus.