„Gyventojai, kurie nuomojo savo nekilnojamąjį turtą kitiems gyventojams (įskaitant ir gyvenamąjį būstą) neįsigijus verslo liudijimo, deklaracijoje turi deklaruoti gautų pajamų iš nuomos sumą ir atitinkamai sumokėti 15 proc. GPM mokestį“, – primena VMI Mokestinių prievolių departamento direktorė Stasė Aliukonytė-Šnirienė, pridurdama, jog tuo atveju, kai nuomos ir kitų su darbo santykiais nesusijusių1 apmokestinamųjų pajamų metinė suma viršija 120 vidutinių darbo užmokesčių sumą (2020 m. – 148968 €), viršijančiai daliai taikomas 20 proc. pajamų mokesčio tarifas.

Taip pat pajamų mokesčio deklaracijas pateikti turi ir tie gyventojai, kurie praėjusiais metais vykdė gyvenamosios paskirties patalpų nuomos veiklą kitiems gyventojams įsigijus verslo liudijimą. Pajamų mokesčio deklaracijas pateikti reikia ir tuo atveju, jei pajamų iš šios veiklos gyventojas negavo.

VMI duomenimis vis daugiau gyventojų gyvenamosios paskirties nuomos veiklai vykdyti įsigyja verslo liudijimus: 2020 m. verslo liudijimą šiai veiklai įsigijo 13,7 tūkst. gyventojų, o tai 13 proc. daugiau nei 2019 m. ir 36 proc. daugiau nei 2018 m.

Atkreipiame dėmesį, kad tais atvejais, kai gyventojas nekilnojamąjį turtą (įskaitant ir gyvenamosios paskirties patalpas) nuomoja juridiniam asmeniui arba gyventojams, vykdantiems individualią veiklą (kai nuomotojas pats nevykdo individualios veiklos), tai tokios gyventojo pajamos priskiriamos A klasės pajamoms, nuo kurių GPM apskaičiuoja, išskaičiuoja ir sumoka nuomininkas.