Šis siūlymas suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) terminalo operatorei aktualus, nes ji už nuomojamą SGD laivą-saugyklą atsiskaito JAV doleriais.

„Tikėtina, kad nepakeitus dividendų nutarimo nuostatų, bendrovei už 2020 metus tektų dividendams skirti dvigubai didesnes sumas nei bendrovė uždirbo. Dėl to akcininkų interesai, kylantys iš ilgalaikės bendrovės strategijos 2020-2030 metais, gali būti pažeisti, nes bendrovė gali nesukaupti reikiamų lėšų numatomoms strateginėms investicijoms“, – teigia Energetikos ministerija.

Pasak jos, priėmus nutarimą, „Klaipėdos nafta“ 2021-2024 metais galės planuoti ir kontroliuoti savo pinigų srautus.

Ministerija aiškina, kad dolerio ir euro kursui nuolat kintant, bendrųjų pajamų ataskaitoje apskaitomi nerealizuoti nuostoliai arba pelnas, kurių „Klaipėdos nafta“ negali nei prognozuoti, nei kontroliuoti. Dėl to bendrovės pelnas gali būti arba nepagrįstai sumažintas, arba padidintas.

2020 metų neaudituotas bendrovės grynasis pelnas yra 32,476 mln. eurų – 22,5 mln. eurų didesnis nei faktiškai uždirbtas.

„Klaipėdos nafta“ iš Norvegijos „Hoegh LNG“ laivą „Independence“ nuomojasi iki 2024 metų pabaigos. 2019 metų pradžioje įsigaliojus su nuoma susijusiems Tarptautinių finansinės apskaitos standartų (TFAS) pasikeitimams, įmonė šią ir kitas panašias sutartis apskaitė kaip nuomos įsipareigojimus ir turtą.

2019-ųjų pradžioje „Klaipėdos naftos“ turtas ir įsipareigojimai buvo apskaityti tos dienos dolerio ir euro kursu. Pagal TFAS reikalavimus, įsipareigojimai perskaičiuojami pagal faktinį valiutos kursą kas mėnesį, tuo metu turtui galioja pirminio pripažinimo dienos valiutos kursas.