Teismas paliko pažeidėjai galioti už Konkurencijos įstatymo pažeidimą skirtą 33 500 eurų baudą.

Praėjusių metų lapkričio 24 d. Konkurencijos taryba nustatė, kad „Theatrical Film Distribution“ ir bendrovės „NCG Distribution“ bei „Forum Cinemas“, abi priklausančios tai pačiai įmonių grupei, apsikeitusios kino filmų demonstravimo sutartimi sudarė susitarimą dėl kino filmų platinimo kainos apskaičiavimo tvarkos ir minimalių jos dydžių nustatymo.

VAAT, įvertinęs kartelio dalyvių veiksmus, konstatavo, kad vien tai, jog „Theatrical Film Distribution“ buvo perduota konkurentės „NCG Distribution“ sutartis, kurioje numatyta filmų platinimo kainos, vadinamos rentalu, apskaičiavimo tvarka ir konkretūs rentalo dydžiai, leidžia teigti, kad buvo sudarytas konkurenciją ribojantis susitarimas.

Konkurencijos taryba praneša tyrimą pradėjusi kai gavo informacijos iš bendrovės „Multikino Lietuva“. Ši nurodė, kad iš filmų platintojos „Theatrical Film Distribution“ sulaukė pasiūlymo pasirašyti kino filmų demonstravimo sutartį, identišką tai, kurią „Multikino Lietuva“ buvo jau kiek anksčiau sudariusi su kita filmų platintoja „NCG Distribution“. Abiejose sutartyse sutapo filmų platinimo kainos (rentalo) apskaičiavimo tvarka ir konkretūs jos dydžiai.

Tyrimo metu Konkurencijos taryba išsiaiškino, kad „Theatrical Film Distribution“ sutartį gavo iš abiejų tai pačiai įmonių grupei priklausančių bendrovių – „Forum Cinemas“ ir „NCG Distribution“ – darbuotojų. Tokiu būdu konkurentei buvo atskleista kitos filmų platintojos „NCG Distribution“ taikoma filmų platinimo kainos apskaičiavimo tvarka ir jos dydžiai. Darbuotojų tarpusavio susirašinėjimas patvirtino, kad bendrovės, platindamos filmus, susitarė taikyti vienodą kainodarą.

Kartelio dalyvėms paskaičiuotos baudos iš viso siekė daugiau nei 3,8 mln. eurų. Vis dėlto Konkurencijos taryba atsižvelgė į tai, kad per COVID-19 pandemiją kino filmų sektorius susidūrė su išskirtiniais veiklos apribojimais, ir sumažino bendrovėms paskaičiuotas baudas 80 proc.

Konkurencijos taryba papildomai informuoja, kad bendrovė „Forum Cinemas“ buvo apskundusi tarybos nutarimą pirmosios instancijos teismui, tačiau vėliau skundą atsiėmė ir nutarimas „Forum Cinemas“ atžvilgiu yra įsiteisėjęs. „NCG Distribution“ Konkurencijos tarybos sprendimo neskundė. Abi bendrovės sumokėjo į valstybės biudžetą joms skirtas baudas: „Forum Cinemas“ – 707 500 eurų, o „NCG Distribution“ – 26 600 eurų.