Dėl šio siūlymo „Telia Lietuvos“ akcininkai spręs balandžio 27 dieną per eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą, per „Nasdaq“ Vilniaus biržą pranešė bendrovė.

„Telia Lietuva“ iš viso turi sukaupusi 145,652 mln. eurų nepaskirstyto pelno. Iš jo taip pat siūloma dviems nepriklausomiems valdybos nariams – Tomui Balžekui ir Mindaugui Glodui – skirti po 15,6 tūkst. eurų tantjemų už 2020 metus.

Išmokėjus dividendus ir tantjemas, „Telia Lietuva“ į kitus metus perkels 87,391 mln. eurų pelno. Praėjusiais metais bendrovė dividendais akcinkams skyrė 52,435 mln. eurų, arba 9 centus už akciją.

„Telia Lietuva“ taip pat pranešė, kad audituoti bendrovės 2020-ųjų rezultatai nesiskiria nuo neaudituotų, kurie buvo paskelbti sausio pabaigoje.

Įmonė 2020-aisiais grynąjį pelną padidino 2,1 proc. iki 55,866 mln. eurų, pajamos per metus ūgtelėjo 2,5 proc. iki 398,1 mln. eurų, pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA) – 4,7 proc. iki 134,9 mln. eurų.

88,15 proc. „Telia Lietuvos“ akcijų kontroliuoja Švedijos „Telia Company“, likusias 11,85 proc. – kiti akcininkai.

„Telia Lietuvos“ akcijos kotiruojamos „Nasdaq“ Vilniaus biržos Oficialiajame prekybos sąraše.