„Geležinkelių transportą matau kaip reikšmingą Europos logistikos grandinių ir ES „Žaliojo kurso“ tikslų sudedamąją dalį. Tam, kad krovininis geležinkelių transportas būtų dar labiau konkurencingas, turime sustiprinti pagrindines susisiekimo jungtis su tarptautinėmis rinkomis. Taip pat gyvybiškai svarbu užtikrinti lygiavertę konkurenciją su trečiųjų šalių vežėjais už ES ribų, ypač kaimyninėmis šalimis. Šis klausimas yra tarp mūsų darbotvarkės prioritetų“, – metiniame transporto ministrų susitikime kalbėjo Lietuvos susisiekimo ministras.

ES šalims siekiant išplėsti geležinkelių sektorių ir sukurti bendrą Europos geležinkelių erdvę, ministras M. Skuodis pabrėžė tarptautinių koridorių plėtros būtinybę. Pažymėta, kad Baltijos regione Lietuva, Estija ir Latvija vykdo strateginės reikšmės transporto infrastruktūros projektą – „Rail Balticą“, todėl jo įgyvendinimas tinkamu laiku ir finansavimo užsitikrinimas yra bendras visos ES tikslas.

Kalbėdamas susitikime ministras, kaip nurodoma pranešime, taip pat akcentavo, kad veiksmams, kurių iki šiol ėmėsi ES, siekdama paskatinti naudojimąsi kombinuotuoju krovininiu transportu, kada prekės pristatomos kelių rūšių transportu (pavyzdžiui, traukiniais ir vilkikais), trūksta nuoseklumo. Pasak jo, Europos Komisijos neseniai atliktas vertinimas parodė, kad vežėjų veiklą reglamentuojančio Mobilumo paketo nuostatos, susijusios su privalomu vilkikų grąžinimu į registracijos šalį ir kabotažo ribojimais, ne tik padidintų taršą ir pakenktų vidaus rinkai, bet ir sulėtintų perėjimą nuo kelių transporto prie geležinkelių.

„Kasdien Lietuvos ir Lenkijos sieną kerta apie 5000 vilkikų. Pernai abiejų šalių geležinkeliai kartu atliko bandomuosius vežimus iš Vokietijos į Lietuvą ir atgal, buvo pervežta 14 traukinių su puspriekabėmis. Išplėtus puspriekabių gabenimo geležinkeliu paslaugas, per dieną būtų galima pervežti apie 300 puspriekabių ir taip 6 proc. sumažinti taršaus krovininio transporto srautą. Tai reiškia 100 tūkst. tonų mažesnius anglies dioksido išmetimus per metus“, – kalbėjo M. Skuodis.

Susisiekimo ministerija informuoja, kad neformaliame metiniame ES transporto ministrų susitikime dalyvavo ES šalių narių ministrai ir Europos Komisijos transporto komisarė Adina Valean. Susitikimą surengė pirmąjį šių metų pusmetį ES Tarybai pirmininkaujanti Portugalija, kurios prioritetas susisiekimo srityje – geležinkelių sektoriaus plėtra.