Kovą namų ūkio finansinės padėties pasikeitimą per praėjusius 12 mėn. gyventojai vertino šiek tiek geriau nei vasarį: gyventojų, teigiančių, kad jų namų ūkio finansinė padėtis pagerėjo dalis padidėjo 2 proc. punktais (nuo 22 iki 24 proc.), manančių, kad padėtis pablogėjo – sumažėjo nuo 26 iki 23 proc.

Anot Statistikos departamento, vertindami namų ūkio finansinės padėties perspektyvas per ateinančius 12 mėn., 26 proc. gyventojų tikėjosi, kad ji gerės, 9 proc. manė, kad blogės (vasarį – atitinkamai 27 ir 12 proc.)

Šalies ekonominės padėties gerėjimo per ateinančius 12 mėn. tikėjosi 27 proc. gyventojų (vasarį – 25 proc.), prognozuojančiųjų, kad ji blogės dalis sumažėjo 8 proc. punktais (nuo 37 iki 29 proc.).

Vartotojų pasitikėjimo rodiklis mieste ir kaime kovą skyrėsi 2 proc. punktais: mieste jis buvo 1, kaime – minus 1. Palyginti su praėjusiu mėnesiu, ir mieste, ir kaime vartotojų pasitikėjimo rodiklis padidėjo 2 proc. punktais.

Vartotojų pasitikėjimo rodiklio didėjimą ir mieste, ir kaime kovą lėmė šalies ekonominės padėties perspektyvų per ateinančius 12 mėn. vertinimas: miesto gyventojų, teigiančių, kad šalies ekonominė padėtis blogės, dalis sumažėjo nuo 36 iki 27 proc., kaimo – nuo 40 iki 34 proc.

Per metus (šių metų kovą, palyginti su kovu pernai) vartotojų pasitikėjimo rodiklis nepasikeitė.

Visgi gyventojų, teigiančių, kad jų namų ūkio finansinė padėtis pablogėjo, palyginti su prieš metus išsakyta nuomone, dalis padidėjo nuo 17 iki 23 proc.

Per metus gyventojų, besitikinčių, kad jų namų ūkio finansinė padėtis gerės, dalis padidėjo nuo 20 iki 26 proc., manančių, kad padėtis blogės, dalis sumažėjo nuo 15 iki 9 proc.

Vertindami šalies ekonominės padėties pasikeitimą per praėjusius 12 mėn., kovą, kaip ir vasarį, 12 proc. gyventojų teigė, kad ji pagerėjo, 52 proc. – kad pablogėjo (vasarį – 57 proc.).

Esamą savo šeimos finansinę padėtį kovą gyventojai vertino šiek tiek blogiau nei vasarį. Kovą 52 proc. gyventojų atsakė, kad jie daugiau ar mažiau sutaupo, 8 proc. teigė, kad gyvena iš santaupų ar skolintų lėšų (vasarį – atitinkamai 56 ir 7 proc.).