Ekonomikos ir inovacijų ministerija (EIM) numatė, kad į paramą galės pretenduoti ir mažosios bendrijos (MB), individualios įmonės (IĮ), komanditinės ūkinės bendrijos (KŪB), ar tikrosios ūkinės bendrijos (TŪB), kurių savininkai, nariai ar kiti dalyviai GPM mokėjo patys. Iki šiol tokios įstaigos negalėjo į paramą pretenduoti, kadangi parama skiriama tik už įmonės sumokėtą GPM per 2019 m.

„Apskaičiuojant subsidiją įtraukiamos ir MB narių, IĮ savininkų, KŪB ir TŪB dalyvių iš įmonės gautos išmokos ir atitinkamai nuo jų mokėtina GPM suma“, – teigiama projekte.

MB, IĮ, KŪB ir TŪB subsidijos dydis bus nustatomas pagal GPM sumą, apskaičiuotą nuo deklaruotų išmokų nariams, savininkams, dalyviams arba šių įmonių darbuotojams. MB nariai, IĮ savininkai, KŪB ir TŪB dalyviai gautas pajamas turi būti deklaravę metinėse deklaracijose.

500 eurų – pajamų negavusioms įmonėms

Įmonės, kurios įsteigtos iki pernai lapkričio pabaigos, galės gauti 500 eurų paramą, jei jos karantino laikotarpiu negavo pajamų. Į paramą galės pretenduoti tos įmonės, kurių veikla įtraukta į ribojamų ūkinių veiklų sąrašą.

„Tokiu būdu bus sudarytos sąlygos didesniam skaičiui nuo COVID-19 nukentėjusių įmonių užtikrinti jų likvidumą“, – rašoma EIM dokumente.

Iki šiol 500 eurų paramą galėjo gauti tik naujai įsteigtos pajamų negavusios įmonės – kurios buvo įsteigtos nuo 2019 m. lapkričio 1 dienos, bet ne vėliau nei 2020 m. lapkričio 30 d.

Cr.lt duomenų bazėje yra įregistruota 459 tūkst. įmonių, o iš jų veikia maždaug pusė – 234 tūkst. įmonių – nevykdo veiklos.

Tačiau subsidijų skyrimo apraše yra saugiklių, kad parama negalėtų pasinaudoti vadinamosios „įmonės – zombiai“, kurios veiklos nevykdo.

Reikalaujama, kad įmonė, kuri kreipiasi, sausio 1 dieną ir kreipimosi metu turėtų bent vieną darbuotoją. Pareiškėjas negali būti reorganizuojamas, bankrutuojantis, likviduojamas ar kitaip pertvarkomas, turi atitikti minimalius patikimo mokesčių mokėtojo kriterijus. Taip pat įmonė turi būti pateikusi juridinių asmenų registrui metinių finansinių ataskaitų už 2019 metus rinkinį. Tikrinama, ar įmonė nebuvo laikoma patiriančia sunkumų iki paskelbiant karantiną.

Ministerijos atstovai paaiškino, kad subsidijų skyrimo aprašas bus patikslintas nurodant, kad seniau, iki 2019-11-01 įsteigti pareiškėjai, turės būti sumokėję GPM už 2019 metus, taip pat papildyta bus reikalavimu, kad iki 2019 m. lapkričio mėn. įsteigtos įmonės turi turėti bent vieną darbuotoją 2019 m. lapkričio 1 dienai.

„Čia yra techniniai pakeitimai susiję su tuo, kad parama galėtų pasinaudoti ir mažosios bendrijos“, – paaiškino viceministras Vincas Jurgutis.

Pagal pirmąjį paramos paketą verslui numatyta skirti 150 mln. eurų, tačiau iki šiol įmones pasiekė 25 mln. eurų suma, o verslas pateikė paraiškų už 50 mln. eurų, praėjusį penktadienį informavo Ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė.

Ekonomikos ir inovacijų ministrės Aušrinės Armonaitės komentaras

Praėjusią savaitę ministrė susitiko su Valstybinės mokesčių inspekcijos, Lietuvos verslo paramos agentūros vadovais, ir tikino, kad paramos dalijimo tempai netenkina.

„Paramos suteikimo tempai netenkina ir paprašėme trijų dalykų: institucijų proaktyvumo identifikuojant problemas ir jas sprendžiant, ieškant sprendimų, taip pat, antras dalykas, paprašiau neskirti perdėto dėmesio vertinant mikro įmones ir tas įmonės, kurioms parama yra apskritai sąlyginai maža, rizikos galbūt nėra daug“, – po susitikimo kalbėjo A. Armonaitė.

Pagal pirmąjį subsidijų paketą į paramą gali pretenduoti smulkios ir vidutinės įmonės, kurių pajamos ne didesnės nei 50 mln. eurų. Maksimalus paramos dydis – 25 procentai per 2019 metus sumokėto GPM. Dėl paramos gali kreiptis tos įmonės, kurių vieno mėnesio apyvarta sumažėjo ne mažiau kaip 30 procentų. Lyginama 2020-11-01 – 2021-01-31 apyvarta su atitinkamu laikotarpiu prieš metus. Taip pat gali kreiptis pajamų per karantiną negavusios įmonės.

Į paramą negali pretenduoti žemės ūkio, žuvininkystės, akvakultūros sričių, kredito ir finansų įstaigos.

Skirtos subsidijos įmonė negali naudoti dividendams mokėti, kapitalui, išmokant lėšas pareiškėjo dalyviams, mažinti, savoms akcijoms supirkti ar kitokiems mokėjimams iš kapitalo pareiškėjo dalyviams atlikti, taip pat paskoloms pareiškėjo dalyviams.

Informaciją apie paramą viešins Statistikos departamentas

Vyriausybė pritarė ir kitam EIM pasiūlymui – įpareigoti atsakingas institucijas per 5 darbo dienas nuo pagalbos suteikimo pateikti duomenis Lietuvos statistikos departamentui.

Statistikos departamentas gaus informaciją apie gavėją, pagalbos sumą, skyrimo datą, pagalbos priemonės pavadinimą ir pagalbos gavėjo ekonominės veiklos rūšies numerį.

„EIM, bendradarbiaudama su Lietuvos statistikos departamentu ir Vyriausybės strateginės analizės centru, realiu laiku skelbs visus statistinius duomenis apie savo administruojamas paramos verslui priemones. Ateityje planuojama į vieną duomenų švieslentę sujungti visų paramą verslui administruojančių institucijų duomenis“, – paaiškinama EIM dokumente.